Şirket Avukatlığı Hizmetleri ve Önemi

Ticaret sicil kayıtları bulunan şirketlerin ticari konularda yaşayabilecekleri sorunların çözümünde şirket avukatları hizmet sunarlar.

Özellikle anonim şirketlerin hukuksal konularını ele alan ve bu konular ile ilgili ortaya çıkan dava süreçlerini inceleyen avukatlar şirket avukatlarıdır.

Şirket avukatları aynı zamanda anonim şirketleri ile ilgili icra dosyalarını inceleyerek icra dosyaları ile ilgili hukuksal destekleri sunarlar.

Aynı zamanda şirketlerin vergi ihtilafları ile ilgili tüm işlemleri de üstlenerek şirketlerin vergi konusunda yaşayabilecekleri sorunları ortadan kaldıracak hamleler yaparlar.

Aynı zamanda şirketlerin bir hukuki konu hakkında detaylı bilgi almak istemesi durumunda şirket avukatları ilgili şirketlerin ilgili hukuki konuları hakkında detaylı bilgiler verirler.

Şirket ve firmaların hukuki konularda yazması gereken yazıları ve dilekçeleri hukuk dili ile yazarak hukuksal zeminde şirket ve firmaların meşru bir adım atmalarını sağlarlar.

Şirket ve firmaların ticari işlemler konusunda herhangi bir mevzuat değişikliği var ise bunu ilgili şirket ve firmalara çeşitli iletişim araçlarını kullanarak anında bildirirler.

Şirket ve firmaların şirket avukatlığı sektör içerisinde karşılaşabilecekleri sorunların bir an önce çözüme kavuşması için büyük önem arz ediyor.

Kamu Kurum Kuruluşları ile Şirketler Arasındaki Bağlar Şirket ve firmaların kamu kurum ve kuruluşlar ile aralarındaki köprüyü şirket avukatlığı hizmetleri sağlıyor.

Şirket avukatları özellikle icra dairelerinden ya da herhangi bir iş mahkemesinden gelen tebligatların tebliğ ve tebellüğ edilmesi işlemlerini üstlenerek şirketlerin resmi makamlar ile olan bağının güçlenmesini sağlaması açısından büyük görevler üstleniyor.

Aynı zamanda şirket avukatlığı kapsamında şirket ve firmaların diğer şirket ve firmalar ile ticari konularda sözleşme yapmaları yine şirket avukatlarının görev tanımları arasında yer alır.

Şirket ve firmaların davalık durumlarında kendileri ile ilgili yazılması gereken dilekçe ve diğer belgelerin mahkemeye sunulmadan önce son bir kez incelemek ve eksik olan yerlerin tamamlanarak tam bir şekilde hazır olmasını sağlamak şirket avukatlarının ele aldıkları konular arasında yer alıyor.

Aynı zamanda şirket ve firmaların bir genel kurullarının olması yasalara göre zorunlu bir durum olduğundan şirket avukatları şirket ve firmalar için genel kurullarının oluşturulmasının yasalara uygun hale getirilmesi için çalışmalar da yapar.

Şirket Avukatlığı Zorunlu Mu? Yeni yasal düzenlemeler ile şirket ve firmaların her türlü hukuki sorunları ve çözümü bekleyen sıkıntılarının çözümünde şirket avukatlarının görevlendirilmesi zorunlu olarak belirlenmiştir.

Bu nedenle her şirket ve firma ticari konularda taraf olduğu bir konu hakkında iş ya da ticaret mahkemelerinde görülecek davalarının yakından takip edilmesi için şirket avukatı ataması yapılması gerekir.

Şirket ve firmalar atamış oldukları şirket avukatlarına baronun belirlemiş olduğu aylık taban ödeme tutarını ödemeleri gerekir.

Şirket avukatları şirketin bir personeli gibi şirket ve firmaların tüm menfaatlerini hukuki zeminde koruma görevi yapıyor. Ankara Şirket Avukatı