Ağaca çarpan pert araç karların üzerinde çalışmadan duruyor.

SİGORTA ŞİRKETİ TARAFINDAN TAZMİNAT VE GİDERLER NASIL ÖDENİR?

Trafik sigortası genel şartları kapsamında sigorta şirketi trafik kazası sigorta tazminatı ve giderlerin ödenmesi maddesinde 3 hususa değinmiştir:

Aracın Hasar Görmesi Halinde Onarımı

  • Hasar halinde, hasar gören parçanın onarımı mümkün değilse, eşdeğer parça ya da ömrünü tamamlamış araçlardan elde edilen orijinal parça ile değişimi mümkün değilse orijinali ile değiştirilir.
  • Kaza tarihine göre model yılından itibaren 3 yılı geçmeyen motorlu araçlarda hasar gören parçanın orijinali bulunamazsa, eşdeğer veya ömrünü tamamlamış araçlardan elde edilen orijinal parça ile değiştirilir.
  • Bunun sonucunda araçta bir değer artışı meydana gelse bile sigorta şirketi bu değer farkını tazminat miktarından kesinlikle düşemez.
  • Eşdeğer veya ömrünü tamamlamış araçlardan elde edilen parça ile onarım mümkün olduğu halde, sigorta şirketinden onayı almadan orijinal parça ile onarım sağlanmamalı. Şayet böyle bir durum olursa sigorta şirketinin sorumluluğu, kaza tarihi itibariyle benzer hasarlardaki eşdeğer parça ile onarım bedeliyle sınırlıdır.
  • Sigortalı aracın sahibi aracını dilediği serviste yaptırabilir. Bu durumda sigorta şirketi, araç kaza tarihi itibariyle anlaşmalı olduğu serviste onarılsaydı uygulanacak parça, tedarik, işçilik ve diğer hususlara göre belirlenecek bedele istinaden ödeme yapabilir.

Aracın Onarılamaz Bir Halde Olması

  • Aracın onarım kabul etmez bir hale geldiği eksper raporuyla tespit edilirse, araç “pert” olmuş sayılır. Bu durumda, hurda tescil belgesi sigortacıya ibraz edildikten sonra tazminat ödenir. Onarım masraflarının aracın kazanın gerçekleştiği tarihteki değerini aşması ve eksper raporu ile aracın onarılmaz hale geldiği tespit edilmesi durumunda, araç tam hasara uğramış yani pert olmuş sayılır. Bu durumda, aracın hurdaya ayrıldığına dair hurda tescil belgesi veya trafikten çekilmiştir belgesi sigorta şirketine ibraz edildiğinde tazminat ödenir.

Dava Açılması Durumu

  • Dava açılması halinde, sigortacı dava masrafları ile avukatlık ücretlerini ödemekle yükümlüdür.
  • Dava sonucunda hükmolunan tazminat trafik sigortası poliçesinin kapsadığı teminat bedelini geçerse, sigortacı bu masrafları sigorta bedelinin tazminata oranına göre öder.

Araç sahipleri karşı tarafın hasarını, kusur oranına göre karşılıyor. Tazminatın sigorta bedelini geçmesi durumunda, sigorta şirketi sigorta bedelini tazminat oranına göre ödüyor. İşlemlerin başlaması için gerekli belgelerin sigorta şirketine iletilmemesi durumunda, hasar karşılığında talep edilen trafik sigortası hasar bedeli ödeme süresi de gecikecektir. Bu nedenle belgelerin eksiksiz olması ve sigorta şirketine zaman kaybetmeden verilmesi büyük önem arz ediyor. Tüm tazminat ödemeleri trafik sigortanızın teminat limitleri ile sınırlı olduğunu unutmamalısınız.[/column]