wheelchair by waterfront enjoying summer relaxation generated by ai Ankara Hukuk Bürosu- Ankara Avukat | DH DANIŞMANLIK

MALULİYET NEDİR?

Tıbbi olarak özürlülük, maluliyet-engellilik durumları aynı kavramlardır. Ancak yasal olarak bir farklılık vardır; bunların sonucunda hak edilen sosyal desteği karşılayacak sigorta ya da sosyal kurumların farklılığına göre bu kavramlar da günlük dilimizde farklı kelimelerle ifade edilmektedir. Maluliyet bir hastalık veya kaza sonucu vücut bütünlüğünde oluşan yetersizlik, kısıtlılık, azalma durumudur. Maluliyet bir fonksiyonel tanımlamadır. Vücudumuzdaki organ ve sistemlerin tam (%100) kapasite ile çalışmaları halinde günlük işler ve sosyal yaşamın sürdürülmesinde bir sıkıntı, kısıtlılık olmaz. Ancak değişik organ ve sistemlerde herhangi bir hastalık-patoloji sonucu kişinin günlük yaşam ve çalışmasını sürdürmesinde bir kısıtlılık hissetmesi halinde bir sorun, bir maluliyet durumu vardır. Maluliyet geçici, kalıcı olabileceği gibi kısmi ya da tam olabilir.

Kişinin %100 olarak kabul edilen vücut bütünlüğündeki eksiklik oranı maluliyet derecesi olarak ifade edilir. Kişinin bir ya da birden fazla organ ya da sisteminde en az % 20 ve üzeri eksiklik olması hali günlük yaşamına kısıtlılık olarak yansır. Bu nedenle bu maluliyet derecesi ve üzeri birçok ülkenin rehber  ve yönetmenliklerinde hafif-orta- ağır-ileri derecede ağır maluliyet ya da -bakıma muhtaç şeklinde kategorize edilir.

Maluliyet Tazminat Hesaplama

Tazminat hesaplamada esas alınan bilgiler;

Kusur Durumu

 Örnek Karar; Dosyada mevcut 01.01.2016 tarihli bilirkişi heyet raporuna göre Tayfun Yılmaz, meydana gelen kazada % 65 , davacı sürücü Sinan Çelik % 35 kusurlu bulunmuş olup hesaplamada bu kusur oranları esas alınmıştır.

Maluliyet Durumu

Örnek Karar;

TC Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 2.Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından 1 Ocak 2016 tarih ve ……. sayılı raporu ile davacı Tayfun Yılmaz’da kaza sonucu % 9 oranında sürekli maluliyet olduğu ve hastanelerde tedavisinin devam ettiği, iyileşme süresinin 02.03.2006 tarihinden itibaren 11 ay olacağı, bu süre içinde % 100 malul sayılması gerektiği belirtilmiştir.

Gelir Durumu

Örnek Karar;

Olay tarihi itibariyle davacının ne iş yaptığı ve ne kadar gelir temin ettiği yönünde dosya içerisinde bilgi ve belge bulunmadığından davacının olay tarihi itibariyle asgari ücretin neti düzeyinde gelir elde ettiği kabul edilerek hesaplama yapılmış, hesaplamaya asgari ücretler esas alınmıştır.

İndirim Durumu

Örnek Karar;

Olayın meydana gelmesinde davacının % 35 kusurlu olduğu tespit edilmiş olmakla davacı lehine hesaplanan maddi zarardan BK 44.maddesi kapsamınsa % 35 indirim yapılmıştır.

Buna Göre;

a-Davacının 11 aylık geçici iş göremezlik kaleminden 11.000,00 TL,
b- İşlemiş Dönem için 7.000,00 TL ,
c- İşleyecek Dönem için 60.000,00 olmak üzere toplam 78.000,00 TL maddi kaybının
olduğu, % 35 kusur tenkisi ile davacının davalıdan 78.000,00 TL * 0,65 = 50.700,00 TL
talep etmekte haklı olduğu sonucuna varılmıştır.

Maluliyet oranlarımaluliyet oranına itirazmaluliyet raporu nasıl alınır ve maluliyet aylığı gibi başlatılacak hukuk sürecine ilişkin uygulanacak yöntem ve bilgiler için bizimle iletişime geçebilirsiniz.