İdari yargı ya da idare yargılama hukuku kamu hukuku içinde yer alan ve uzmanlık isteyen bir hukuk dalıdır. Dağınık ve geniş bir yapısı olduğundan idare ile olan uyuşmazlıklarda alanında uzman bir idare avukatından hukuki yardım alınması tavsiye olunur. Peki bu idari yargı nedir? İdari Yargı Nedir? İdari Yargı Ne Demek? İdari yargı, hukukun üstünlüğünü sağlama…

Hakkında kesinleşmiş ceza veya güvenlik tedbiri kararı bulunan kişiler hakkında, devlet tarafından kaydedilen bilgilerin bulunduğu arşiv sistemine Adli Sicil Kaydı (sabıka kaydı) denir. Kişilerin tutuklu kalması veya gözaltına alınması halinde, derhal Adli Sicil Kaydı veya sabıka kaydına işlem yapılmaz. Adli Sicil kaydına bir ceza veya güvenlik tedbiri yaptırımının işlenmesi için kişi hakkında mahkemeler tarafından verilen…

Page 2 of 2 1 2