Hukuk davaları nelerdir? ve hukuk davaları simgesi olan terazi bulunur adamın ellerinde

Bireysel açıdan ele alınması ile beraber günümüzde özel hukuk davaları oldukça fazladır. Özellikle günlük yaşamda farklı alanlarda yaşanabilecek olası anlaşmazlıkların giderilmesi noktasında, özel hukuk davaları kendi içerisinde geniş bir yelpazeye ayrılır. Bu yelpazede kişi ya da firma ile beraber dernek ve birçok değişik kurum kapsamında mahkeme nezdinde çözüm ele alınır. Bu doğrultuda özel hukuk davaları üzerinden birçok farklı çeşidini saymak mümkündür.

 • Boşanma davaları
 • Tazminat davaları
 • Alacak davaları
 • Tapu ve tescil davaları
 • El atmanın önlenmesi davaları
 • İtirazın iptali davaları
 • Kamulaştırma davaları
 • İşçilik davaları
 • Menfi tespit davaları
 • Miras davaları
 • Ortaklığın giderilmesi davaları

Başlıca özel hukuk davaları yukarıdaki örnekler üzerine ele alınabilir. Her bir davanın kendi içerisinde farklı amaçları ve bu bağlamda çözüm yöntemleri bulunmaktadır.

Özel Hukuk Davaları

Toplumun birbiriyle eşit haklara sahip üyeleri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk alanına Özel Hukuk denir.  Türkiye’de bu alanı düzenleyen başlıca yasalar Medeni Kanun, Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’dur.

Bireyler arasındaki ilişkileri düzenleyen özel hukukta, devlet düzenleyici ve uygulayıcı olarak yaptırım aşamasında bu hukuka müdahale eder (bireyin yargıya başvurması gibi). Ancak, devlet, eğer kamu kurumlarının tüzel kişi olarak bireylerle ilişkisinde, birey gibi özel hukuka tabi olur. Devlete ait ticari işletmelerin bireylerle olan iş ilişkileri de özel hukuk alanına girebilir (kiralar, bankalar).

Özel Hukuk Davaları” kavramını, hukuk mahkemelerinde görülen davalar için kullanırız.

Boşanma davaları, tazminat davaları, alacak davaları, tapu iptali ve tescil davaları, el atmanın önlenmesi davaları, itirazın iptali davaları, kamulaştırma davaları, işçilik davaları, menfi tespit davaları, miras davaları, ortaklığın giderilmesi davaları gibi davalar özel hukuk alanındaki başlıca davalardır.

Özel Hukuk Davalarını, görüldükleri hukuk mahkemelerine ve dava konularına göre tasnif ettik.

Tüm Özel Hukuk ve diğer davalarınız için Dönmez Danışmanlık ve Ankara Hukuk Bürosu ofisimiz ile irtibat kurabilirsiniz.

Mahkeme Çeşitlerine Göre Davalar

 1. Ticaret Mahkemesi Davaları
 2. İş Mahkemesi Davları
 3. Asliye Hukuk Mahkemeleri Davları
 4. Aile Mahkemesi Davaları
 5. Sulh Hukuk Mahkemesi Davaları
 6. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Kararları
 7. Tüketici Mahkemesi Kararları
 8. Kadastro Mahkemesi Davaları
 9. İcra Hukuk/Ceza Mahkemesi Davaları

Hukuk davaları Nelerdir ve hukuk davaları ile ilgili kitaplar bulunur kütüphanede

Konularına Göre Hukuk Davaları

 1. Tazminat Davaları
 2. Tapu Ve Kadastro Davaları
 3. Tapu İptali Ve Tescil Davaları
 4. El Atmanın Önlenmesi Ve Ecr-İ Misil Davası
 5. Ticaret Hukuku Davaları
 6. Mal Paylaşımı Davaları
 7. Boşanma Ve Mal Rejimi Davaları
 8. Miras Hukuku Davaları
 9. Nüfus Davaları
 10. Ortaklığın Giderilmesi Davaları
 11. Sigorta Hukuku Davaları
 12. Spor Hukuku Davaları
 13. Tanıma Ve Tenfiz Davası
 14. Tüketici Hukuku Davaları
 15. Velayet Ve Vesayet Davaları
 16. İcra-İflas Hukuku Davaları
 17. İdare Ve Vergi Hukuku Davaları
 18. İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Davaları
 19. İşe İade Davası Nedir?
 20. Kadastro Davaları
 21. Kamulaştırma Davaları
 22. Kamulaştırmasız El Atma Davaları
 23. Kat Mülkiyeti Hukuku Davaları
 24. Kira Hukuku Davaları
 25. Komşuluk Hukuku Davaları
 26. Fikri Ve Sınai Haklar Davaları

Ankara ceza avukatı özelinde ve hukuk davalarında uzman ve deneyimli ekibimiz ile tazminat ve diğer davalarınızda hizmet vermekteyiz.

Medeni hukuk kanunu olarak da ele alınan günümüzde birçok değişik hukuk davaları bulunmaktadır. Bu davalar sorunların giderilmesi ve haklı tarafını ortaya çıkarılması noktasında büyük bir öneme sahiptir. Farklı mahkemeler üzerinden bakılan davalar, nihai sonuç üzerinden hukuk kuralları kapsamında sonuca ulaştırılır. Bu davalar birçok farklı türe ayrılmakta ve her biri kendi içerisinde değişik özellikler sağlamaktadır.

Hukuk davaları nelerdir? ve hukuk davaları için terazi simgesi bulunur masanın üzerinde.

Dava Türleri Nelerdir?

Açılacak dava birçok farklı amaca bağlı olarak değişik türlere ayrılmaktadır. Bu dava türleri hizmet ettikleri yapı doğrultusunda taraflar üzerinden yaşanan anlaşmazlıkların giderilmesi için medeni hukuk üzerinden ele alınmaktadır. Anayasaya bağlı olarak ve anayasa kurallarına uygun şekilde ele alınan dava türlerini şu şekilde ifade etmek mümkündür;

 • Boşanma ve tazminat davası
 • Ortaklığın giderilmesi davası
 • Kira davaları
 • İdari davalar
 • Marka, patent ve fikri mülkiyet davaları
 • Miras davaları
 • Sel felaketi ve davalar
 • Spor davaları
 • Tapu ve taşınmaz davaları
 • Tüketici davaları
 • Vergi davaları
 • Kat mülkiyeti davaları
 • Ticari davalar

Bu şekilde görüldüğü gibi kanun nezdinde ve anayasa üzerinden birçok farklı hukuk davaları bulunmaktadır. Bu dava türleri amaca uygun olarak ele alınmakta ve taraflar arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesi noktasında kanun üzerinden değerlendirilmektedir.

Ankara Hukuk Bürosu olarak Hukuk Davaları konularında uzman ve tecrübeli ekibimiz ile danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bize iletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.