Fetö davaları Ankara fetö avukatı

FETÖ DAVALARI- ANKESÖR – BYLOCK

15 Temmuz 2016 sonrasında OHAL uygulamaları sonrasında açılan FETÖ davalarında soruşturma ve kovuşturmaya maruz kalan müvekkiller için her türlü adli idari dava takibi Dönmez Hukuk tarafından yapılmaktadır.

Fetö Ceza yargılamaları uzmanlık gerektiren ,diğer ceza davalarından farklı hususiyetleri barındıran özel ceza davalarıdır. Fetö davaları konusunda uzman kadromuzla müvekkillerimiz için şahsi durumuna özel savunmalar ve raporlar sunmaktayız. Fetö Ceza Avukatı

Özellikle askeri personellerin yargılanmalarına sebep olan ankesör aramaları konusunda uzman raporu hazırlamaktayız. Bunun yanında alanında uzman ,bağımsız bilirkişilere, ByLock iddiası ile ilgili olarak HTS , CGNAT bağımsız bilirkişi raporları hazırlatmaktayız. Raporlara uygun savunma ve uzman görüşlerimizle müvekkillerimizin haksız yere cezalandırılmalarının önüne geçmeyi amaçlamaktayız.

Haksız Tutuklama ve Gözaltı Kararlarına Karşı Tazminat Davaları

15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasındaki olağanüstü durum ve OHAL dönemi uygulamaları nedeniyle birçok kişinin haksız şekilde gözaltı ve tutuklamaya maruz kalmıştır. Bundan dolayı büyük mağduriyetler oluşmuştur. CMK m.141 ‘e göre haksız yargılamaya tabi kalan kişilere devletin makul bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. Ankara ceza avukatı özelinde tazminat davaları tarafımızdan takip edilmektedir. Hemen iletişim sayfamızdan bizimle irtibata geçebilirsiniz.

CMK Madde 141 – (1) Suç soruşturması veya kovuşturması sırasında;
a) Kanunlarda belirtilen koşullar dışında yakalanan, tutuklanan veya tutukluluğunun devamına karar verilen,

b) Kanunî gözaltı süresi içinde hâkim önüne çıkarılmayan,

c) Kanunî hakları hatırlatılmadan veya hatırlatılan haklarından yararlandırılma isteği yerine getirilmeden tutuklanan,

d) Kanuna uygun olarak tutuklandığı hâlde makul sürede yargılama mercii huzuruna çıkarılmayan ve bu süre içinde hakkında hüküm verilmeyen,

e) Kanuna uygun olarak yakalandıktan veya tutuklandıktan sonra haklarında kovuşturmaya yer olmadığına veya beraatlerine karar verilen,

f) Mahkûm olup da gözaltı ve tutuklulukta geçirdiği süreleri, hükümlülük sürelerinden fazla olan veya işlediği suç için kanunda öngörülen cezanın sadece para cezası olması nedeniyle zorunlu olarak bu cezayla cezalandırılan,

g) Yakalama veya tutuklama nedenleri ve haklarındaki suçlamalar kendilerine, yazıyla veya bunun hemen olanaklı bulunmadığı hâllerde sözle açıklanmayan,

h) Yakalanmaları veya tutuklanmaları yakınlarına bildirilmeyen,

i) Hakkındaki arama kararı ölçüsüz bir şekilde gerçekleştirilen,

j) Eşyasına veya diğer malvarlığı değerlerine, koşulları oluşmadığı halde el konulan veya korunması için gerekli tedbirler alınmayan ya da eşyası veya diğer malvarlığı değerleri amaç dışı kullanılan veya zamanında geri verilmeyen,

k) Yakalama veya tutuklama işlemine karşı Kanunda öngörülen başvuru imkânlarından yararlandırılmayan, kişiler, maddî ve manevî her türlü zararlarını, devletten isteyebilirler.

(2) Birinci fıkranın (e) ve (f) bentlerinde belirtilen kararları veren merciler, ilgiliye tazminat hakları bulunduğunu bildirirler ve bu husus verilen karara geçirilir.

(3) Birinci fıkrada yazan hâller dışında, suç soruşturması veya kovuşturması sırasında kişisel kusur, haksız fiil veya diğer sorumluluk hâlleri de dâhil olmak üzere hâkimler ve Cumhuriyet savcılarının verdikleri kararlar veya yaptıkları işlemler nedeniyle tazminat davaları ancak Devlet aleyhine açılabilir.

Ankara hukuk bürosu olarak tazminat davalarında uzman ve tecrübeli ekibimiz ile hizmet vermekteyiz. İletişim sayfamızdan hemen bize ulaşın!

Örnek Bir Dava Olan AİHM Yalçınkaya Kararı Nedir?

Yalçınkaya kararı Ağır Ceza Mahkemeleri nezdinde önemli bir karar olarak tarihe geçmiştir. Yalçınkaya kararı ile ilgili olarak AİHM-AİHS’nin (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) 6. maddesi olan adil yargılanma hakkının, 7. maddesi olan kanunsuz suç olamayacağı ilkesinin ve 11. maddesi olan örgütlenme ve toplanma hakkının ihlal edildiğine hükmetmiş ve bu şekilde davayı karara bağlamıştır. Yalçınkaya kararı ile ilgili olarak dilekçelere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Yalçınkaya Kararı Yargıtay-B.A.M Başvuru Dilekçesi

Yalçınkaya Kararı Ağır Ceza Mah. Tutuklu Başvuru Dilekçesi

Fetö İhraç Davaları / KHK İhraçları

15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra çıkarılan KHK’larla ihraç edilen kamu personelinin idari davaları ofisimizin tecrübeli avukatları tarafından takip edilmektedir.

 • 668 sayılı KHK, 27 Temmuz 2016
 • 669 sayılı KHK, 31 Temmuz 2017
 • 671 sayılı KHK, 17 Ağustos 2016
 • 673 sayılı KHK, 1 Eylül 2016
 • 674 sayılı KHK, 1 Eylül 2016
 • 676 sayılı KHK, 29 Ekim 2016
 • 677 sayılı KHK, 22 Kasım 2016
 • 678 sayılı KHK, 22 Kasım 2016
 • 680 sayılı KHK, 2 Ocak 2017
 • 681 sayılı KHK, 6 Ocak 2017
 • 685 sayılı KHK, 23 Ocak 2017
 • 687 sayılı KHK, 9 Şubat 2017
 • 690 sayılı KHK, 29 Nisan 2017
 • 694 sayılı KHK, 25 Ağustos 2017
 • 696 sayılı KHK, 24 Aralık 2017
 • 698 sayılı KHK, 4 Temmuz 2018
 • 699 sayılı KHK , 7 Temmuz 2018
 • 700 sayılı KHK, 7 Temmuz 2018
 • 702 sayılı KHK , 9 Temmuz 2018
 • 703 sayılı KHK , 9 Temmuz 2018

18 Temmuz 2018 tarihinde OHAL ‘in kaldırılmasından sonra 375 sayılı KHK’ye eklenen, Geçici 35. Madde dayanak gösterilerek ihraç edilenler içinde idari davalar tarafımızdan takip edilmektedir.