Noter vekalet ücreti, 2024 yılı itibarıyla önceki yıla kıyasla artış göstermiştir. Noter hizmetleri, resmi işlemlerin güvenilir bir şekilde yürütülmesini, anlaşmazlıkların önlenmesini ve hukuki işlemlerin belgelendirilmesini sağlar. Noter ücretleri; noterlerin zaman, emek ve masraflarını karşılamak amacıyla Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen ve Türkiye Noterler Birliği’nin önerileri doğrultusunda her yıl Mart ayında güncellenen bir tarife üzerinden hesaplanır. Tarife,…

İsim Değiştirme Nedir? İsim değiştirme, bir kişinin hukuki yollardan kendi adını değiştirme işlemidir. Bu süreç, bireyin adını değiştirmek için yasal olarak yetkili bir mahkemeye başvurması ve mahkemenin bu talebi kabul etmesiyle başlar. Mahkemenin olumlu kararı sonrasında, ad değişikliği kişinin nüfus sicil kayıtlarında güncellenir. İsim değiştirme, bireylerin hayatlarındaki çeşitli nedenlerle talep edebileceği hukuki bir süreçtir. Günümüzde…

Boşanma sebepleri; aldatma, şiddet, cinsel problemler ve ekonomik sorunlar gibi evlilik birliğini sarsan faktörlerdir. Bununla birlikte anlaşmalı bir şekilde yollarını ayırmak isteyen çiftler de vardır. Davaların anlaşmalı veya çekişmeli olmasına göre sebepler ve süreç değişiklik gösterir. Nafaka, tazminat ve velayet kararları da büyük ölçüde boşanma nedenine bağlı olarak alınır. Boşanma Sebepleri ve İlgili Davalar Boşanma…

Kendi aralarında belirlemiş oldukları tarihlerde, kiracının herhangi bir şart öne sürmeden taşınmazı boşaltacağına dair yapmış olduğu yazılı irade beyanı, tahliye taahhütnamesi olarak adlandırılır. Konut sahipleri ve kiracılar, belirli bir süreyi kapsayan kira sözleşmesi yapabileceği gibi bu sözleşmeden önce veya sonra taşınmazın tahliye edileceği yönünde taahhüt verebilir. Bu beyan 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu madde 26-27…

Kiracı tahliye davası için görevli ve yetkili mahkeme neresidir? Bu makalemizde kira tahliyesi ne demek? Kira sözleşmesi nedir? Hangi hallerde kiracı tahliye edilebilir? Kiracı tahliye sebepleri nelerdir? Kiracı tahliye davaları kapsamında avukatın önemi nedir? Tahliye taahhütnamesi ile tahliye nasıl yapılır? Gibi kira tahliyesine ilişkin tüm sorulara cevap vereceğiz. Dönmez Hukuk Ofisi olarak son zamanlarda ülkemizde…

Anlaşmalı boşanma, evlilik birliğini sürdürmenin imkansız hale gelmesi durumunda, eşlerin karşılıklı olarak ve tüm boşanma sonuçları üzerinde anlaşarak boşanmalarını sağlayan bir dava türüdür. Bu dava, çekişmeli boşanma davasına kıyasla daha hızlı ve daha az stresli bir süreç sunar. Boşanma Nedir? Anlaşmalı Boşanma Nedir? Boşanma, evlilik birliğinin resmi olarak sona erdirilmesi anlamına gelir. Türk Medeni Kanunu’na…

1- Miras Nedir? Miras, kelime anlamı olarak varis olunan şey kalıt anlamına gelmektedir. Miras, ölen kişinin yakınlarına bıraktığı para, taşınır ve taşınmaz bütün serveti ifade etmektedir. Miras içerisine miras bırakandan geriye kalan hak ve borçların tamamı girmektedir. 2- Mirasçılık Belgesi (Veraset İlamı) Kişinin ölümünden sonra, miras üzerinde hak sahibi olan kişilerin belirlenmesi için mahkemeden veya…

Taksirle yaralama ve Ceza hukuku, hukuki işlemlerdir ve suçlarla ilgili işlemlerle ilgili kullanılırlar. İlk olarak onu iki terminali ayrı ayrı tanımlayalım ve sonra aralarındakileri açıklayalım: Taksirle Yaralama Ne demek? Taksirle yaralama, bir kişinin dikkatsizliği, tedbirsizlik veya ihmalkarlık nedeniyle başkasına zarar verebileceğini ifade eder. Bu tür bir yaralamada kişinin kasten zarar verme niyeti taşımaz, ancak öngörülebilir…

İş Kanunu ve İş Hukuku’nun ve  temel amacı; iş güvencesi oluşturmak ve işverene göre daha güçsüz konumda olan işçiyi hukuken ve madden korumaktır. İşçiye sağlanan bu güvence, iş sözleşmesinin haksız feshini ve işçinin hak ettiği tüm alacakları bir nevi güvence altına almayı ve yaşanabilecek olası mağduriyetleri telafi etmeyi amaçlar. Bu amaca yönelik düzenlenen tazminatlar; kıdem…

A) Kamulaştırma Nedir? Kamulaştırma, 9 Kasım 1982 Tarihinde Resmî Gazete’ de 2709 sayılı yasa ile yayınlanarak yürürlüğe giren Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının, 4709 sayılı Yasa ile değişik 46’ncı maddesi ile düzenlenmiştir. Söz konusu maddeye göre, devlet ve kamu tüzel kişileri; kamu yararının gerektirdiği hallerde, gerçek karşılıklarını peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamını veya…

Page 1 of 21 2