Taksirle yaralama ve Ceza hukuku, hukuki işlemlerdir ve suçlarla ilgili işlemlerle ilgili kullanılırlar. İlk olarak onu iki terminali ayrı ayrı tanımlayalım ve sonra aralarındakileri açıklayalım: Taksirle Yaralama Ne demek? Taksirle yaralama, bir kişinin dikkatsizliği, tedbirsizlik veya ihmalkarlık nedeniyle başkasına zarar verebileceğini ifade eder. Bu tür bir yaralamada kişinin kasten zarar verme niyeti taşımaz, ancak öngörülebilir…

İş Kanunu ve İş Hukuku’nun ve  temel amacı; iş güvencesi oluşturmak ve işverene göre daha güçsüz konumda olan işçiyi hukuken ve madden korumaktır. İşçiye sağlanan bu güvence, iş sözleşmesinin haksız feshini ve işçinin hak ettiği tüm alacakları bir nevi güvence altına almayı ve yaşanabilecek olası mağduriyetleri telafi etmeyi amaçlar. Bu amaca yönelik düzenlenen tazminatlar; kıdem…

A) Kamulaştırma Nedir? 1982 Anayasasına Göre Kamulaştırma Kamulaştırma, 9 Kasım 1982 Tarihinde Resmî Gazete’ de 2709 sayılı yasa ile yayınlanarak yürürlüğe giren Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının, 4709 sayılı Yasa ile değişik 46’ncı maddesi ile düzenlenmiştir. Söz konusu maddeye göre, devlet ve kamu tüzel kişileri; kamu yararının gerektirdiği hallerde, gerçek karşılıklarını peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan…

Sosyal medya, insanların fikirlerini, duygularını ve düşüncelerini paylaşmak için kullanabilecekleri bir platformdur. Ancak, bu platformda yapılan yayınlar bazen diğer kullanıcıları tehdit eden, hakaret eden veya cinsel taciz içeren içerikler olabilir ve bunlar sosyal medya avukatı alanına girer. Bu tür davranışlar, ciddi hukuki sonuçlar doğurabilir ve bu noktada sosyal medya avukatı ve tazminat davaları devreye girer….

İdari yargı ya da idare yargılama hukuku kamu hukuku içinde yer alan ve uzmanlık isteyen bir hukuk dalıdır. Dağınık ve geniş bir yapısı olduğundan idare ile olan uyuşmazlıklarda alanında uzman bir idare avukatından hukuki yardım alınması tavsiye olunur. Peki bu idari yargı nedir? İdari Yargı Nedir? İdari Yargı Ne Demek? İdari yargı, hukukun üstünlüğünü sağlama…

Hakkında kesinleşmiş ceza veya güvenlik tedbiri kararı bulunan kişiler hakkında, devlet tarafından kaydedilen bilgilerin bulunduğu arşiv sistemine Adli Sicil Kaydı (sabıka kaydı) denir. Kişilerin tutuklu kalması veya gözaltına alınması halinde, derhal Adli Sicil Kaydı veya sabıka kaydına işlem yapılmaz. Adli Sicil kaydına bir ceza veya güvenlik tedbiri yaptırımının işlenmesi için kişi hakkında mahkemeler tarafından verilen…