Ankara ceza avukatı elinde çantası ile ayakta duruyor.

Ankara ceza avukatı, Ankara lokasyonunda ceza hukuku çerçevesinde yasalara ve hukuk kurallarına aykırı davranışların sergilenmesi sonucunda ortaya çıkan davalara bakar. Ağır ceza, sulh ve asli ceza mahkemelerinde görülen davaların tümüne avukat olarak ceza hukuku avukatları bakmaktadır.

Bu davalar da genellikle, hırsızlık, adam öldürme, dolandırıcılık, tehdit, kavga ve çete kurma gibi hukuksal durumlar şeklinde karşımıza çıkar. Merkezi Ankara ‘da bulunan Dönmez Hukuk Bürosu ceza davası sürecini en iyi şekilde yönetmek için ekip olarak sizlere hizmet vermeye hazırız.

Ankara Ceza Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Ankara ceza avukatları, ceza hukuku kapsamına giren tüm davalara bakabilmektedir. Avukatlık da genel olarak her avukat, her davaya bakabilme yetkisine sahiptir. Ancak belli konularda kazanılan tecrübe sonucunda, avukatlar bir konu üzerinde uzmanlaşmış ve profesyonelleşmiş olabilmektedirler. Bu nedenle ceza hukuku avukatları, ceza davalarında deneyim kazanmış kişilerdir ve bu alanda kendilerini geliştirmişlerdir. Ceza hukuku kapsamındaki davalarınız ile alakalı Ankara ceza avukatı için Dönmez hukuk ve danışmanlık ofisimize başvurabilirsiniz.

Ülkemizde hukuk alanında herhangi bir branşlaşma olmadığından avukatlar, her türlü davaya girebilirler. Ancak ceza hukukunun kapsamının genişliği sebebi ile bu alanda diğer hukuksal alanlara göre daha fazla dava alabilirler. Bu alanda uzmanlaşmış kişilere halk arasında ceza avukatı denilir. Ceza avukatları hukuksal niteliğe bağlı olarak ağır ceza avukatı olarak da hizmet verirler.

Hukuk sistemi, hakkımızı koruyan kuralların bir bütünüdür. Ceza hukuku da bu bütünün önemli ve kapsamlı bir dalıdır. Ceza hukuku davaları ağız ceza, sulh ve asli ceza mahkemelerinde görülür. Bu hukuk dalının amacı toplumun düzenini sağlarken, bireylerinde ilişkilerini düzenlemektir. İşlevini gerçekleştirirken ceza yasaları kullanılır.

Ceza avukatlarının baktıkları davaları 5 ana grupta toplayabiliriz;

 1. Adam öldürme
 2. Dolandırıcılık davaları
 3. Hakaret davaları
 4. Uyuşturucu davaları
 5. Hak mahrumiyeti, şeklindedir.

Ceza hukuku, ferlerin hak ve hürriyetleri üzerinden etkisi en fazla olan hukuk disiplinidir

Ceza hukukuna aykırı davranışların sergilendiği illerde sorumlu olan ve ceza davalarına bakan pek çok avukat bulunmaktadır. Suçun işlendiği ve suçun görüleceği ilde bir avukat ile iletişime geçmek müvekkil açısından daha çok avantaj taşımaktadır. Bu açıdan Ankara ceza avukatı, Ankara ilinde görülen ceza davalarında sorumlu olmaktadır.

Türkiye’de yasal olarak avukatlık mesleğinde branşlaşma olmadığı için ceza avukatı ayrım tanımlaması olmaz. Ancak halk arasında ceza davalarına giren avukatlara bu nitelendirme yapılabilmektedir. Halk tarafından net şekilde anlaşılması için ceza avukatı ya da ağır ceza avukatı nitelendirmesi yapılabilmektedir.

Ceza avukatı olarak nitelendiren avukatlar ise kişi özgürlüğü ve mağdur hakları açısından ilgilendirebilecek davaların sorunlarıyla uğraşır. Toplum açısından da hassas kabul edilen konular ceza avukatının baktığı davalar adıyla nitelendirirler. Her avukatın yaptığı gibi bu davalarda savunmayı mahkemeye iletirler.

 Ankara Ceza Avukatı Neden Tutulur?

Ceza hukukuna aykırı bir işlem yapıldığında kişilerin dava sürecinde tüm haklarının doğru şekilde korunmasında ceza avukatları sorumludur. Avukatlar ise müvekkilleri için tüm soruşturmanın yürütülmesinde, delillerin toplanmasında ve savunma aşamasında etkilidir. Müvekkillerin hukuki açıdan bu tür yetkileri bulunmamaktadır. Davanın en doğru şekilde işlemesi ve sonuçlanması için ceza hukuku çerçevesinde bir dava ortaya çıktığında yetkili kişi olarak ceza avukatları tutulmaktadır.

Bir avukatın ilk sorumluluğu müvekkillerinin haklarının sonuna kadar korunmasıdır. Sonuçları açısından ağır maddi ve manevi nedenler doğurması bu tür davalarda ceza avukatı tutulması gerekliliğini doğurur.

Bir ceza avukatı müvekkilinin soruşturmasının yürütülmesinden, suç delillerinin toplanması ve savunmasının oluşturulmasına kadar her aşamada yer alır. Çünkü müvekkillerin hukuksal açıdan bu tarz yetkileri yoktur. Davaların doğru işlenmesi ve sonuçlandırması açısından ceza avukatlarının önemi çok büyüktür.

Masanın üzerinde Ankara ceza avukatına ait tokmak bulunur

Ankara’da Ceza Davalarında Avukat Tutmak Zorunlu Mudur?

Suçun işlenmiş olması halinde cezası 5 yıldan fazla olacak sanıkların ve 18 yaşından küçük kimseler için ceza davalarında avukat tutmak zorunludur. Devlet tarafından sistemden kişilere zorunlu müdafii ataması gerçekleştirilir. Bu durumlar dışında zorunluluk bulunmasa da kişiler hukuki yardım alma hakları ellerinde bulunur.

Alacakları hukuki yardım ise dava vekilliğini üstlenen avukatlar yardımıyla daha yararlı bir süreç olacaktır. Hukuk sistemimizde kabul edilmiş olan savunma hakkının kutsallığı ilkesi ceza davalarında önemli bir durum olarak ortaya çıkar. Ceza hukuku, ferlerin hak ve hürriyetleri üzerinden etkisi en fazla olan hukuk disiplinidir.

Ankara Ceza Avukatlarının Başlıca Görevleri Nelerdir?

Hukukun en hassas konusu olan ceza davalarının hepsine bakabilme yetkileri ceza avukatlarındadır. Üstlendiği davada ise müvekkilinin tüm kişilik özgürlüğü, maddi ve manevi haklarını koruyabilmek için doğru ve kabul edilebilir savunmasını gerçekleştirir. Kapsamlı ve detaylı hazırladığı savunmayı ise mahkemeye iletmekle görevlidir.

Delilleri araştırır ve onlara ulaşmaya çalışır. Eğer avukat olaya sonradan müdahale olduysa da baştan işlenen süreç hakkında ayrıntılı bilgilendirmeyi öğrenmesi ve erişmesi gerekir. Oldukça geniş görev aralığı bulunan ceza avukatları ise uygulama yöntemleri ve savunmasında Türk Ceza Kanunu esaslarını dikkate alır.

Ceza Davalarının Özellikleri

Mahkemelerin baktığı davalar arasında daha ciddi suçlar olarak nitelendiren fiillerde ceza davaları ortaya çıkar. Bazen bu davalar birçok duruşmadan meydana gelebildiği gibi bazı durumlarda ise sadece tek celsede bitebilen davaların olduğu da gözlemlenir.  Ceza hukuku avukatının baktığı davalar arasında ise tutuklanmalar sıklıkla gözlemlenir. Tutuksuz yargılanma ya da tahliye diğer çıkarılan sonuçlar olarak görülebilir. Bu sonuçlara vardırılan ve ceza davasında görülen suçlara ise katalog suçları adlandırması yapılır.

Ankara Ceza Avukatının Baktığı Dava Çeşitleri Nelerdir?

Sadece bir çeşit değil birbirinden farklı alanlarda ortaya çıkmış katalog suçlarından dolayı açılmış ceza davaları vardır. Ceza hukuku avukatının baktığı davalar arasında ise bu davaları şekillendiren suç çeşitleri şu şekildedir;

 • Yağma suçları
 • Ankara’da FETÖ Davaları
 • Kasten adam öldürme suçları
 • Adam yaralama suçları
 • Hile yapma ve hileli iflas suçları
 • Zimmet suçları
 • Tehdit, hakaret ve şantaj yapma suçları
 • Rüşvetten dolayı olan suçlar
 • Belgede sahtecilik suçları
 • Taksirli adam öldürme suçu
 • Ağır yaralama suçu
 • İrtikap suçları
 • Yabancı devlet aleyhine asker toplamak suçu
 • Düşman devlete maddi ve mali yardım yapma suçu
 • Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı suçu
 • Siyasal veya askeri casusluk suçu ve daha da çeşitli suçlardır.
 • Yasama organına karşı işlenen suçlar
 • Yağmalama, gasp etme suçları
 • Hile ile işlenen suçlar
 • Nitelikli dolandırıcılık
 • Rüşvet yoluyla işlenen suçlar
 • Anayasal düzene ve işleyişine yönelik işlenen suçlar
 • Devlete karşı işlenmiş casusluk suçu
 • Milli savunmaya yönelik suçlar
 • Devletin organlarına karşı işlenen suçlar

Ankara ceza avukatına ait tokmak ve kitaplar bulunur.

Ceza hukuku davalarına bakan diğer bir mahkeme ise, asliye ceza mahkemesidir. Bu mahkemenin bakmış olduğu davalar ağır ceza mahkemesinden farklıdır. Asliye ceza mahkemesinin bakmış olduğu davaları aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:

 • Vergi kaçakçılığı
 • Uyuşturucu kullanımını yaygınlaştırma ile ilgili suçlar
 • İhaleye fesat karıştırmak
 • Taksirli yaralama suçları
 • Cinsel taciz ve saldırı suçları
 • Tehdit, şantaj gibi suçlar
 • Kişiye yönelik dokunulmazlık ihlali suçları
 • Hakaretler suçları
 • Özel hayat gizliliğinin ihlali
 • Hırsızlık
 • Mala zarar verme
 • Basit dolandırıcılık suçları
 • Görevi kötüye kullanma
 • Yalan tanıklık
 • Cumhurbaşkanına hakaret
 • Askerlikten soğutma suçu
 • Bilişim suçları
 • Çocuk kaçırma
 • Tefecilik
 • Çeşitli türde sahtekarlık suçları

Ankara Ceza Avukatının Dosyayı İncelemesi İçin Vekaletname Gerekir Mi?

Ceza dosyası incelemesi için vekaletname soruşturma veya kovuşturma aşamalarında gerekliliği olmaz. Yani hakkında suç işlediği yönünde yeterli şüpheye ulaşılmış kişi için avukatı müvekkilinin haklarının korunmasına yardım edecek vekâletnameye ihtiyaç duymaz. Ancak soruşturma evresinde ilgili dosyasında gizlilik kararının bulunursa avukatın dosya incelemesi de kısıtlamaya gidebilir.

Dosyanın nüshası alınacağı zaman vekâletnameye ihtiyacı ortaya çıkar. Bu düzenlemeler suç işlediği inanılan kişi için olumlu bir durumdur. Çünkü hukuk kuralları içerisinde suçlamayla karşılaşan kişinin suçu işlediğine dair kesin yargıya varılmaması adının lekelenmemesi için yapılır.

Asliye Ceza ve Mahkemesi Nedir?

Birinci derece yargılama görevi bulunan mahkemelere Asliye Ceza ve Ağır Ceza Mahkemeleri denir. Genel görevli mahkemeler olarak nitelendirilir. Diğer ceza mahkemelerinde görülemeyen davalar bu mahkemelere getirilir ve burada davanın incelenmesi gerçekleştirilir.

Ceza hukuku avukatının baktığı davalar bu mahkemelerde incelenmesi yapılır. Asliye Ceza ve Ağır Ceza Mahkemelerine iletilecek olan davalarda hakim suçun işlendiği konusunda henüz yeterli şüpheye ulaşmadıysa bir karara varması için Sulh Ceza Hakimliği yardımcı olur ve karar verir.

Sulh Ceza Hakimliği Verilen Kararlar

Bir suçun işlendiği konusunda henüz yeterli şüpheye ulaşılamayan durumlarda hakimin karara varması için Sulh Ceza Hakimi karar konusunda yardımcı olur. Ceza avukatının baktığı davalar arasında görülen bu kararlar ise şunlardır;

 • Soruşturma aşamasında vücuttan doku alabilme kararı
 • Soruşturma aşamasında iç beden muayenesi yapabilme kararı
 • Gözlem altına alabilme kararı
 • Soruşturma aşamasında el koyabilme kararı
 • Soruşturma aşamasında gözaltına alabilme kararı
 • Soruşturma aşamasında yakalama kararına itiraz
 • Adli kontrol kararı
 • Soruşturma aşamasında adli arama kararı
 • Soruşturma dosyası ile ilgili yayın yasağı kararı gibi kararlardır.

Ankara ceza hukuku avukatı, masanın üzerinde ki deftere yazı yazıyor.

Sık Sorulan Sorular

Şüpheli Hangi Aşamaya Kadar Şüphelidir?

Ceza hukuku avukatının baktığı davalar içerisinde bir veya daha fazla şüpheli bulunur. Şüphelinin şüpheli olarak kaldığı son aşama ise Cumhuriyet Savcısının karar vermede net sonucuna ulaşmasını sağlayan iddianamelerin kabulüdür. Suç şüphesi altında bulunan kişi soruşturma aşamasında şüpheli sıfatını üzerinde taşır. Şüpheli sıfatı suçu işlediğini direkt olarak kabul etmez. Mahkeme hükmünü açıkladıktan sonra şüpheli kabul edildiyse ancak suçlu konumuna gelir.

Şüpheli Hangi Aşamadan Sonra Sanık Olur?

Şüphelinin sanık sıfatını kazandığı aşama ise Cumhuriyet Savcısının düzenlediği iddianamenin mahkeme tarafından kabul edildiği zamandır. Bu süreçten sonra şüpheli kovuşturmada sanık olarak nitelendirilir. Ceza avukatın baktığı davalar Cumhuriyet Savcısının düzenlediği iddianameleri önemser.  Duruşma aşamasında sanık olarak nitelendirilen bir kişi suçlu olarak adlandırılması yapılmaz. Sanık olarak mahkemede yer alması demek yeterli şüpheye ulaşılmış ve hakkında kovuşturma yapma kararı alınmış demektir.

Ceza Davaları Kapsamındaki Suçlar Nelerdir?

Yukarıda da ele aldığımız gibi ceza davaları genel olarak ikiye ayrılarak ele alınmaktadır. Ağır ceza mahkemelerinin kapsamına giren, ceza davaları aşağıdaki suçlara yöneliktir:

 • Adam öldürme
 • Dolandırıcılık davaları
 • Hakaret davaları
 • Uyuşturucu davaları
 • Hak mahrumiyeti

Bu tür suçlar ve daha fazlası, asliye ceza mahkemesinin konusudur. Ceza davası avukatları da bu davalar üzerinde çalışmaktadır.

Ceza Davalarının Aşamaları Nelerdir?

Ceza davaları genel olarak şu aşamalardan geçmektedir:

 • Soruşturma aşaması: Bu aşama, dava açılmadan önceki aşamadır. Gerekli incelemeler yapılarak, şüpheli şahıs hakkında iddianame düzenlenir. Bu iddianame ceza mahkemesine sunulur.
 • Kovuşturma: Bu aşamada dava açılır ve yargılama başlamaktadır.
 • İstinaf: Alınan kararın, istinaf mahkemelerince denetlenmesi aşamasıdır.
 • Temyiz: İstinaf mahkemesinin kararına karşı olarak davaya bir üst mahkemeye taşıma aşamasıdır. Sonrasında kararlar Yargıtay tarafından incelenir. Ceza dava aşamaları hakkında daha detaylı bilgilendirme için Ankara ceza avukatı için bizden destek alabilirsiniz.

Bir Avukatın İyi Olup Olmadığını Nasıl Anlarız?

Bir avukatı değerlendirmek, doğru hukuki temsil için büyük öneme sahiptir. İyi bir Ankara ceza avukatı seçmek için aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurulabilir:

 1. Nitelik Deneyimdir: Avukatın benzer davaları çözmedeki deneyimi önemlidir. Bu husus mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.
 2. Nitelik İnceleme ve Referanslardır: İncelemeleri, referansları ve önceki müvekkillerin deneyimlerini mutlaka değerlendirin.
 3. Nitelik Uzmanlık Alanıdır: Avukatın uzman olduğu alan, davayı başarıyla yönetmesi açısından oldukça önemlidir.
 4. Nitelik İletişim Yeteneğidir: İletişim becerileri yüksek olan avukatlar, müvekkillerle daha etkili bir şekilde çalışabilir.
 5. Nitelik Ücret Politikasıdır: Avukatınız ile ücret konusunu mutlaka netleştirin ve iyi bir şekilde anlamak için açık sorular sorun.
 6. Nitelik Etik Standartlardır: Baro kurallarına uygunluk ve etik standartlara oldukça bağlılık önemlidir.

Ceza Avukatı Ücretleri Ne Kadar?

Ağır ceza davaları, genellikle ciddi suçlamalar içerir ve bu tür davalarla başa çıkabilen deneyimli bir avukatın hizmetleri önemlidir. Ankara ceza avukatı ücretleri, davanın karmaşıklığı, avukatın deneyimi, ünü ve bulunduğu bölge gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Avukat Tutmak Ne Kadara Mal Olur?

Avukat tutma maliyeti, birçok değişken faktöre bağlıdır. Genel olarak, avukatların saatlik ücretleri veya davanın karmaşıklığına göre belirlenen sabit ücretleri olabilir. Hukuki hizmet almak isteyen kişiler, avukatlarla görüşerek ücret konusunu netleştirmeli ve hizmetlerin kapsamını anlamalıdır. Bazı avukatlar, danışma ücreti talep edebilir veya başlangıç ücreti alabilirler.

Ceza Avukatları Kimi Savunur?

Ankara ceza avukatı, suçlamalarla karşı karşıya kalan bireyleri yasalar çerçevesinde savunur. Bu suçlamalar arasında hırsızlık, cinayet, şiddet gibi suçlar bulunabilir. Ceza avukatları ayrıca gözaltına alınan veya tutuklanan kişilere yasalar çerçevesinde yardım sağlar ve mahkeme önünde onları temsil ederler.

Ankara’da Ünlü Ceza Avukatları

Ankara’da birden fazla başarılı ağır ceza avukatı bulunmaktadır. Avukatların ünlü olması genellikle davalardaki başarılarına, tecrübelerine ve müşteri referanslarına dayanır. Ünlü ceza avukatlarını araştırarak size en uygun olanını seçebilirsiniz. Ankara ceza avukatı Dönmez hukuk ve danışmanlık sizlere bu ayrıcalığı en iyi şekilde sağlamaktadır.

En İyi Ağır Ceza Avukatı

En iyi ceza avukatını seçerken deneyim, uzmanlık, başarı öyküleri ve müşteri referansları gibi faktörleri değerlendirebilirsiniz. Ağır ceza davalarıyla özel olarak ilgilenen avukatlar genellikle bu alanda daha deneyimli ve uzmanlaşmıştır.

Ankara Ceza Avukatı Tavsiye

Ankara’da ceza avukatı arayanlar için tavsiyeler genellikle kişisel tecrübelere dayanmaktadır. Ayrıca internet üzerinde avukatın referanslarına ve yorumlarına bakabilirsiniz.

En İyi Avukatlar Listesi Ankara ve Türkiye’nin En İyi Ağır Ceza Avukatları

En iyi avukatlar listesi genellikle subjektif bir değerlendirmedir. Ancak, baro dernekleri, hukuk dergileri ve müşteri değerlendirmeleri gibi kaynaklardan en iyi avukatlar hakkında bilgi almanız mümkün.

Örnek Bir Dava Olan AİHM Yalçınkaya Kararı Nedir?

Yalçınkaya kararı Ağır Ceza Mahkemeleri nezdinde önemli bir karar olarak tarihe geçmiştir. Yalçınkaya kararı ile ilgili olarak AİHM-AİHS’nin (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) 6. maddesi olan adil yargılanma hakkının, 7. maddesi olan kanunsuz suç olamayacağı ilkesinin ve 11. maddesi olan örgütlenme ve toplanma hakkının ihlal edildiğine hükmetmiş ve bu şekilde davayı karara bağlamıştır. Yalçınkaya kararı ile ilgili olarak dilekçelere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Yalçınkaya Kararı Yargıtay-B.A.M Başvuru Dilekçesi

Yalçınkaya Kararı Ağır Ceza Mah. Tutuklu Başvuru Dilekçesi

Avukat Hüseyin DÖNMEZ Hukuk ve Danışmanlık Ofisi, hukuk bürosu olarak Ankara ilinde ve Türkiye’nin her ilinde Ceza Avukatı olarak gerek soruşturma aşamasında, karakolda ve Cumhuriyet Savcılığında ifade alımı sırasında hukuki yardım ve hazır bulunma ile Sorguda müvekkillerini temsil faaliyetinde bulunduğu gibi yine Sulh Ceza Mahkemesi, Asliye Ceza Mahkemesi, Ağır Ceza Mahkemesi ve Çocuk Mahkemesi’nde ceza avukatı olarak müvekkillerini taraf sıfatlarına göre Katılan, Mağdur, Müşteki Vekili veya Sanık müdafi olarak temsil etmektedir.

Sadece Ankara Ceza Avukatı ve hukuk bürosu olarak değil, aynı zamanda Türkiye’nin her ilinde müvekkillerimize hukuki yardım ve temsil hizmetleri vermekteyiz.

Benzer Makale ve Sayfalar