Danışanlar beyaz masanın etrafında Ankara boşanma avukatı ile konuşur.

Ankara boşanma avukatı rehberliği, birçok aile için karmaşık ve duygusal bir deneyim olan boşanma sürecinin yönetilmesinde oldukça önemlidir. Boşanma hem hukuki hem de duygusal yönleriyle karmaşık bir süreçtir.

Ankara boşanma avukatları, hukuki sorunlarınızı çözmek için profesyonel destek sunarak taraflar için süreci kolaylaştırır.  Ankara gibi büyük bir şehirde, boşanma davalarının sayısı ve bu alanda uzmanlaşmış Ankara avukatlarının çeşitliliği, bireylerin doğru avukatı bulma sürecini daha da kritik hale getirir.

Boşanma davalarının çoğu, mal paylaşımı, nafaka, velayet, ve ziyaret hakkı gibi temel meseleleri içerir. Ankara boşanma avukatı, bu konularda hukuki danışmanlık sunar ve müvekkillerini bilinçli kararlar almalarına yardımcı olurlar. Mal paylaşımı, çiftler arasında sıkça anlaşmazlığa neden olan bir konudur. Boşanma Avukatları, bu meseleleri adil bir şekilde çözmek ve müvekkillerin haklarını korumak için çalışırlar.

Ankara Boşanma Avukatı Kimdir? Boşanma Avukatı Kime Denir?

Ankara boşanma avukatı, başkentin hukuk sahnesindeki önemli figürlerden biridir. Boşanma süreçleri, ailelerin ve çiftlerin hayatlarının en zorlu dönemlerinden biri olabilir. Bu süreçte, birçok hukuki, duygusal ve pratik sorun ortaya çıkabilir. Ankara boşanma avukatları, bu zorlu süreçte müvekkillerine destek sağlar ve karmaşık yasal konuları çözmelerine yardımcı olur.

Boşanma Nedir?

Boşanma; geçerli bir evlilik ilişkisinin, sürdürülen bir evliliğin, evlilik durumunun, eşler tarafından bazen tek taraflı bazen de çift taraflı olarak sona erdirilmesi yönünde açıklanan irade veya iradelerin sonucunda ortaya çıkan evliliğin sona ermesi durumlarından sadece birisidir.

Evlilik başka hallerle de sona erebilir. Mesela eşlerden birisinin ölümü, eşlerden birisi hakkında gaiplik kararı verilmesi, eşlerden birinin cinsiyet değiştirmesi durumlarında da hukuken geçerli olarak sürdürülen bir evlilik sona erebilir.

Hukuki Olarak Boşanma Kavramı

Karı ve kocanın sağ oldukları durumda evlenmeyi sona erdiren normal hal boşanmadır. Bu bakımdan boşanmayı, eşler hayattayken, kanunda öngörülmüş olan bir sebebe dayanarak, birinin açacağı dava sonucunda evlilik birliğine hâkim kararı ile son verilmesi olarak tanımlayabiliriz. Bir başka deyişle, boşanma eşler henüz hayatta iken, bir eşin kanunda öngörülmüş olan sebeplerden birine dayanarak açacağı dava sonucunda evlilik birliğine hâkimin kararı ile son verilmesidir.

Yapılan uzun tanımlamalardan sonra, boşanma ile ilgili genel açıklamalar yapacak olursak, boşanma olabilmesi için öncelikle ortada hukuken geçerli bir evlilik ilişkisi olmalıdır. Ortada hukuken geçerli bir evlilik yok ise, zaten boşanmanın varlığından bahsedilemez. Bu durumda evliliğin butlan veya yokluğu şeklinde meydana çıkacak olan evliliğin hükümsüz hale gelmesi durumu ortaya çıkar.

Nişanlanmak ve evlenmek bir hak olduğu gibi, aynı şekilde boşanmak veya ayrılmakta serbestçe ve özgürce kullanılması gereken bir haktır. Bireylerin hayatında hiç kimse birbiri için vazgeçilmez değildir. İçinde insan unsuru olan her meselede olduğu gibi hiçbir zaman kesinlik payı yoktur. Yani bir başka deyişle her zaman bir hata ve yanılma payı olabilmektedir.

Bugünkü anlamda hangi dini ya da sosyal inanışla olursa olsun, bireylerin hayatına ve iradelerine ipotek koyan bu anlayışı ve düşünceyi savunmak kesinlikle mümkün değildir. Bireyler kendi geleceklerini ve hayatlarını hiçbir baskı ve zorlama olmaksızın hür iradeleriyle kendileri belirlemelidirler. Günümüzde bu ve buna benzer görüşlerin artık bir önemi kalmamıştır.

Boşanma Davası Nedir?

Boşanma davası, eşler arasında meydana gelen anlaşmazlıklar, uyumsuzluklar veya çeşitli sebeplerle evlilik birliğinin sonlandırılması amacıyla yargı organlarına başvurulan yasal süreçtir.
Boşanma, sadece evlilik ilişkisinin yasal olarak sona erdirilmesi anlamına gelmez; aynı zamanda ekonomik, sosyal, hukuki, psikolojik ve sosyolojik sonuçları da bünyesinde barındıran karmaşık bir kavramdır.

Boşanma kavramının tanımı, geçerli bir evlilik ilişkisinin sonlandırılmasıdır. Ancak evliliğin sona ermesi, sadece boşanma ile gerçekleşmez. Eşlerden birinin vefatı, bir eş hakkında gaiplik kararı verilmesi veya eşlerden birinin cinsiyet değiştirmesi gibi durumlar da evliliğin hukuken sona ermesine sebep olabilir.

Boşanma süreci, genellikle eşler arasında yaşanan anlaşmazlıkların, evlilik birliğinin devamının mümkün olmadığına inanılarak başlatılır. Boşanma davası, eşlerin haklarını ve sorumluluklarını belirleyen, çocukların velayeti, nafaka, tazminat gibi konuları da kapsayan karmaşık bir süreçtir.

Boşanma işlemlerini yürütür Ankara boşanma avukatı masada oturan kişiler ile.

Boşanma Davası Çeşitleri Nelerdir?

Boşanma davası, çiftlerin evliliklerini yasal olarak sonlandırmak için mahkemeye başvurdukları bir süreçtir. Boşanma davalarının çeşitleri genellikle boşanmanın nedenlerine ve tarafların anlaşma durumlarına göre değişiklik gösterir. İşte bazı temel boşanma davası türleri:

 1. Anlaşmalı Boşanma: Eşlerin boşanma konusunda hemfikir oldukları ve evlilikle ilgili tüm meselelerde (nafaka, mal paylaşımı, çocukların velayeti vb.) anlaşmaya vardıkları durumlarda gerçekleşir. Genellikle daha hızlı ve daha az çekişmeli olur.
 2. Çekişmeli Boşanma: Eşlerden biri veya her ikisi de boşanma konusunda anlaşamadıklarında ya da evlilikle ilgili meselelerde (mal paylaşımı, nafaka, çocukların velayeti vb.) anlaşmazlık yaşadıklarında ortaya çıkar. Bu tür boşanma davaları genellikle daha uzun sürer ve karmaşıktır.
 3. Zina Nedeniyle Boşanma: Eşlerden herhangi birinin zina yapması durumunda diğer eşin açmış olduğu boşanma davasıdır. Bu çeşit bir boşanma davası, zinanın kanıtlanmasının gerekliliği olduğu için genellikle çekişmeli bir süreçtir.
 4. Şiddet veya Kötü Muamele Nedeniyle Boşanma: Eşlerden herhangi birinin diğerine karşı şiddet uygulaması veya kötü muamelede bulunması durumunda açılan davadır.
 5. Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma: Eşlerden birinin akıl hastalığı nedeniyle evliliğin devam etmesinin mümkün olmadığı durumlarda açılan boşanma davasıdır.
 6. Başka Sebeplerle Boşanma: Evlilik birliğinin temelinden sarsılması gibi diğer sebeplerle açılan boşanma davaları da bulunmaktadır. Bu tür davalar, genellikle eşler arasındaki derin ve çözülemeyen anlaşmazlıkları kapsar.

Her boşanma davası, çiftlerin özel durumlarına ve yerel yasalara göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle, boşanma sürecine girişmek isteyen kişilerin bir avukatla danışmaları önerilir.

Boşanmanın Ferileri Ne Demektir? Ne Anlama Gelir?

“Boşanmanın fer’ileri” terimi, boşanma davasının sonucunda ortaya çıkan yan sonuçları veya ek talepleri ifade eder. Fer’i, Arapça kökenli bir kelime olup “yan” veya “ek” anlamına gelir. Boşanma davasında, boşanmanın gerçekleşmesi ana taleptir; ancak bu ana talebe ek olarak eşler arasında çözümlenmesi gereken bazı meseleler veya talepler de olabilir. Bu yan meselelere boşanmanın fer’ileri denir. Boşanmanın fer’ileri şunları içerebilir:

Nafaka:

Boşanma sonrası geçimini sağlayamayacak durumda olan eşin, diğer eşten maddi destek talep etmesi durumudur. Nafaka, boşanma davalarının bir diğer önemli yönüdür. Ankara boşanma avukatı, nafaka taleplerini belirleme ve miktarını hesaplama konusunda yardımcı olur. Adaleti sağlamak ve nafakanın düzenli bir şekilde ödenmesini sağlamak için çalışırlar.

Mali Tazminat:

Boşanma nedeniyle zarara uğrayan tarafın, partnerinden maddi destek istemesini kapsar.

Çocukların Velayeti:

Eşler arasında boşanma gerçekleştiğinde, çocukların hangi eşin yanında kalacağına dair karar verilmesidir. Buna ek olarak boşanma sonrası çocukların maddi ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağına dair düzenlemeler de yapılır.

Ortaklık Mallarının Paylaşımı:

Eşlerin evlilik süresince birlikte edindikleri malların nasıl paylaşılacağına dair düzenlemelerdir. Boşanma davası sırasında, boşanmanın fer’ileri de mahkeme tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır. Bu fer’i talepler, tarafların ve çocukların haklarını korumayı amaçlayarak boşanmanın sosyal, ekonomik ve hukuki sonuçlarını düzenler.

Boşanma fer’ileri, taraflar arasında anlaşmazlıklar yaşanmasına sebep olabileceğinden boşanma sürecini daha karmaşık hale gelebilir. Bu nedenle boşanma sürecinde alanında uzman bir Ankara boşanma avukatı ile iletişime geçmek tavsiye edilir.

Ankara Boşanma Avukatı Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Boşanma avukatı, aile hukuku alanında uzmanlaşmış ve özellikle boşanma davaları konusunda deneyime sahip olan bir avukattır. Boşanma sürecinde, tarafların haklarını korumak, boşanma fer’ilerini yönetmek ve taraflar arasında anlaşmazlıkları çözümlemek için boşanma avukatlarına başvurulur. Boşanma avukatının görevleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Avukat, müvekkilinin haklarını ve çıkarlarını korumak için çalışır.
 • Boşanma süreci ve sonuçları hakkında müvekkilini bilgilendirir.
 • Boşanmanın hukuki, mali ve sosyal sonuçları hakkında rehberlik eder.
 • Eşler arasında ortaya çıkan anlaşmazlıkları müzakere yoluyla veya mahkeme önünde çözümlemeye çalışır.
 • Boşanma davası için gerekli tüm evrakların düzenlenmesi ve teslim edilmesi konusunda destek sağlar.
 • Müvekkilini mahkeme önünde temsil eder ve onun adına savunma yapar.

Ankara boşanma avukatı, boşanma sürecinin hukuki yönlerini bilmenin ötesinde psikolojik ve sosyal dinamikleri de anlar. Boşanma, duygusal olarak zorlayıcı bir süreç olabileceği için boşanma avukatı, müvekkilinin hem hukuki hem de duygusal ihtiyaçlarına duyarlı olmalıdır. Kısacası boşanma avukatı; boşanma sürecinde, tarafların hukuki hak ve yükümlülüklerini en iyi şekilde temsil eden ve onlara bu süreçte rehberlik eden kişiye denir.

Dönmez Ankara hukuk bürosu olarak sadece Ankara Boşanma Avukatı özelinde değil Türkiye’nin her ilinde müvekkillerimize hukuki yardım ve temsil hizmetleri vermekteyiz.

Ankara boşanma avukatı kadın ve erkek arasında boşanma işlemleri yürütür.

Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Bir çiftin boşanmasına neden olan sebepler çok çeşitli olabilir. Medeni Kanun’da belirtilen bu sebepler, özel ve genel olmak üzere iki ana kategoride toplanır. Özel boşanma sebepleri, belirli eylemler ya da durumlar sonucunda evlilik birliğinin sarsılmasını ifade ederken genel sebepler daha geniş bir çerçevede ele alınır.

Genel Boşanma Nedenleri

Yürürlükteki pozitif hukuk kurallarına göre boşanma mutlaka kanunda sayılan sebeplerden birisine dayanmalı ve ancak hâkimin boşanma yönünde vereceği karar ile olmak zorundadır. Tarafların tek ya da çift taraflı irade açıklaması ile boşanabilmeleri söz konusu değildir. Bunun en önemli gerekçelerinden birisi de boşanmanın sonuçlarının bir şekilde kamu hukukunu da ilgilendiriyor ve etkiliyor olsa gerektir.

Türk hukuk sisteminde boşanmanın sebebe ve hâkimin hükmüne dayanması görüşü kabul edilmiştir. Bu itibarladır ki, Medeni Kanun boşanma sebeplerini, 161 ila 166’ncı maddeleri arasında sayıca sınırlı olarak belirtmiştir. O halde, ancak ismen belirtilen bu sebeplerden biri bulunduğu takdirdedir ki, hâkimin hükmüyle boşanmak mümkün olabilir; bu sebeplerin dışındaki başka bir sebeple boşanma davası açılamaz ve boşanmaya karar verilemez.

Eşler arasında belirli bir eylem ya da durum olmaksızın genel olarak evlilik birliğinin sarsıldığı durumlar genel boşanma sebepleri kapsamında değerlendirilir. Bu sebepler eşlerin genel anlamda evlilik birliği içerisinde yaşadığı problemler veya anlaşmazlıklar sonucu ortaya çıkar.

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması

Evlilik birliği, eşler arasında sürekli geçimsizlikten dolayı sarsılabilir. Ancak bu durum sadece geçimsizlikten kaynaklanmayabilir. Örneğin bir kazada eşlerden birinin ağır yaralanması da evlilik birliğini sarsabilir. Bu tür olaylar, eşler arasında derin duygusal yaralar açabilir. Evliliğin temelinden sarsılması, boşanma için en yaygın sebeplerden biridir.

Eşlerin Boşanma Hususunda Anlaşması

Eşlerin, evliliklerini sonlandırmak konusunda ortak bir karara varmaları, boşanma için ciddi bir nedendir. Bu tür anlaşmalar, evliliğin sona erdirilmesi için yeterli olabilir. Ancak bu anlaşmanın belirli şartlara uygun olması gerekir. Eşlerin birbirlerini daha iyi tanımaları ve ani kararlar almamaları için evliliğin en az bir yıl sürmüş olması gerekmektedir.

Bu sebepler, bir boşanma davasının başlatılmasına neden olabilecek yaygın sebeplerdir. Ancak boşanma sebepleri, her çift için farklılık gösterebilir ve bu listedeki maddeler tüm olası sebepleri kapsamaz. Boşanma süreci, genellikle kişisel, duygusal ve hukuki birçok faktörün bir araya gelmesiyle sonuçlanır.

Boşanma sebepleri, boşanmanın özel ve boşanmanın genel sebepleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Medeni Kanun, boşanmaya imkân veren sebepleri altı madde içinde düzenlemiştir (161-166). Bu sebepler değişik açıdan sınıflandırılabilir.

Bir kısım sebepler, davalının kusuruna bağlı olduğu halde, diğerlerinde kusurun bulunması aranmamaktadır. Bazı boşanma sebepleri kanunda özel olarak düzenlendiği için bunlara özel boşanma sebebi denir.

Ankara boşanma avukatı tartışan kadın ve erkek arasında boşanma işlemlerini yürütür.

Özel Boşanma Nedenleri

Bu bölümde boşanmanın genel sebeplerine geçmeden evvel, boşanmanın özel sebeplerinden bahsetmeye çalışacağız. Boşanmanın özel sebepleri olarak 4721 S. Kanunda da sayıldığı üzere kanun koyucu Zina, Hayata Kast-Pek Kötü Muamele-Onur Kırıcı Davranış, Küçük Düşürücü Suç İşleme Ve Haysiyetsiz Hayat Sürme, Terk, Akıl Hastalığı şeklinde m.161-166 arasında düzenlenmiştir. Doktrinde bu sayılanlara özel boşanma sebebi denmesinin nedeni bu sebeplerin belli olgulara dayanmasıdır. Genel boşanma sebebi olan evliliğin temelinden sarsılmasında ise belirli bir olgu yoktur.

Evlilik birliğinin sonlandırılmasında, Medeni Kanun’da belirtilmiş özel sebeplere dayanarak boşanma gerçekleşebilir. Bu sebepler, eşlerden birinin belirli bir eylemde bulunması veya belirli bir durumun ortaya çıkması sonucu evlilik birliğinin sarsılmasını ifade eder. Aşağıda bu özel sebeplere detaylıca değinilmektedir.

Zina

Zina, evlilikteki güveni derinden sarsan bir durumdur. Eşlerden birinin başka bir kişiyle cinsel ilişki kurması, sadakatin ihlalidir. Çoğu kez, zina sonucunda evlilik birliği telafi edilemez bir şekilde zarar görür. Bu nedenle zina boşanma sebepleri arasında ciddi bir konumdadır. Eşler arasındaki güvenin zedelenmesi, evliliğin temelini sarsar. Ancak zina iddiasının ispatlanması gerekir. İddiaların gerçek olup olmadığının belirlenmesi mahkeme sürecinde önemlidir.

Pek Fena Muamele

Eşlerden birinin diğerine uyguladığı şiddet, evlilik birliğine ciddi zarar verir. Şiddetin yanı sıra sürekli hakaret ve aşağılama da pek fena muamele kategorisine girer. Bir eşin, diğerine karşı kötü davranışlarda bulunması, evlilikteki saygı ve sevgiyi zedeler. Bu tür durumlar, eşler arasındaki güveni zedeler. Kötü muamele, evlilik birliğinin devamını imkânsız kılar.

Terk

Eşlerden birinin diğerini terk etmesi, boşanma için ciddi bir nedendir. Terk, evlilikteki sevgi ve saygının kaybolduğuna işaret eder. Uzun süreli ayrılıklar, evlilik birliğini zedeler. Ancak terk edilme durumunun haklı bir sebep olup olmadığı önemlidir. Örneğin iş ya da sağlık nedeniyle uzaklaşma, terk olarak kabul edilmez.

Haysiyetsiz Hayat Sürme

Eşlerden birinin ahlaki değerlere aykırı bir yaşam sürmesi, boşanma için bir sebeptir. Ahlaka aykırı davranışlar, eşler arasında saygıyı ve güveni zedeler. Bu durum evlilik birliğini sürdürmeyi zorlaştırır. Eşlerin toplumsal değerlere uygun davranmamaları, evlilikte derin yaralar açabilir.

Akıl Hastalığı

Eşlerden birinin ciddi bir akıl hastalığına yakalanması, boşanma sebeplerinden biridir. Bu tür bir durum, evlilik birliğini sürdürmeyi zorlaştırabilir. Ancak hastalığın tedavi edilemez olması ve diğer eş için yaşamın çekilmez hale gelmesi önemlidir. Akıl hastalığı, evlilikte birçok zorluğa yol açabilir

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma süreci, eşlerin evlilik birliğinin devamının mümkün olmadığına karar vermesiyle başlar. Bu kararın ardından sürecin hukuki boyutları ve karmaşıklığı göz önünde bulundurularak bir boşanma avukatıyla görüşülmesi önerilir. Ankara boşanma avukatı, eşlere boşanma süreci, haklar ve sorumluluklar hakkında detaylı bilgi verir.

Boşanma davasını resmi olarak başlatmak için boşanma sebeplerini, boşanma fer’ilerini (nafaka, tazminat, çocukların velayeti vb.) ve diğer ilgili bilgileri içeren bir boşanma dilekçesi hazırlanmalı ve yetkili aile mahkemesine sunulmalıdır. Dava açıldıktan sonra dava dilekçesi diğer tarafa (davalıya) tebliğ edilir ve davalının, bu tebligattan itibaren belirli bir süre içerisinde cevap dilekçesiyle savunma yapma hakkı bulunmaktadır.

Mahkeme süreci boyunca, taraflar ve tanıkların ifadeleri alınır, deliller sunulur. Mahkeme, tüm bu bilgileri değerlendirdikten sonra boşanmanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ve boşanma fer’ileri hakkında bir karar verir. Bu kararın sonucunda boşanma durumu taraflara tebliğ edilir. Boşanma süreci, hukuki ve duygusal açıdan zorlayıcı olabilir. Dolayısıyla bu süreçte profesyonel destek almak için Ankara boşanma avukatı ile görüşmek mantıklı bir tercih olur.

Boşanma Davası Açılırken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi gereken hususlar hem hukuki hem de duygusal boyutları kapsar. Boşanma davası açılırken göz önünde bulundurulması gereken bazı önemli noktalar şu şekilde sıralanabilir:

 • Süreci en iyi şekilde yönetmek için deneyimli ve uzman bir boşanma avukatıyla çalışmalısınız.
 • Duygusal zorluklara karşı kendinizi psikolojik olarak hazırlamalı ve gerekirse profesyonel destek almalısınız.
 • Evlilikle ilgili tüm belge ve dokümanları, özellikle finansal kayıtları, eksiksiz ve düzenli bir şekilde toplamalısınız.
 • Varsa çocuklarınızın velayeti, nafaka, eğitim ve diğer ihtiyaçları hakkında net ve somut kararlar almalısınız.
 • Ortak maddi varlıklarınız, borçlarınız ve diğer finansal sorumluluklar hakkında tam bilgiye sahip olmalı ve bu konuda hazırlıklı olmalısınız.
 • Boşanma sürecinizin anlaşmalı mı yoksa çekişmeli mi olacağına ilişkin stratejik bir karar vermelisiniz.
 • Eşinizle olan iletişiminizde açık, saygılı ve objektif olarak duygusal tepkilerden kaçınmalısınız.
 • Kişisel bilgilerinizin, finansal detaylarınızın ve özel durumlarınızın gizliliğini korumalısınız.
 • Boşanma süreci ve sonrası hakkında gerçekçi ve bilinçli beklentilere sahip olmalısınız.
 • Boşanma sürecinin hukuki adımlarını, haklarınızı ve yükümlülüklerinizi tam anlamıyla kavramalısınız.

Ankara boşanma avukatı kağıtların, kalemin ve yüzüklerin çevresinde oturan kadın ve erkek ile boşanma işlemlerini yürütür.

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Boşanma davasının ne kadar süreceği, davanın niteliği gibi unsurlara bağlıdır. Uzlaşmalı boşanma davaları, çekişmeli davalarla karşılaştırıldığında genelde daha hızlı sonuçlanır. Eğer eşler arasında boşanma sebepleri, mal paylaşımı, çocukların velayeti gibi konularda önceden bir uzlaşı sağlanmışsa, bu süreci hızlandırır.

Ancak mahkemenin iş yükü ve yoğunluğu da süreyi etkileyebilir. Özellikle yoğun mahkemelerde duruşma tarihleri arasında uzun süreler olabilir. Ayrıca davanın karmaşıklığı, incelenmesi gereken delil sayısı, tanık ifadeleri ve uzman raporları da dava süresini uzatabilir.

Son olarak dava sonucuna yapılan itirazlar veya temyiz başvuruları da sürecin uzamasına sebep olabilir. Genel olarak anlaşmalı boşanma davaları birkaç hafta ila birkaç ayda sonuçlanabilirken, çekişmeli davalar aylar veya hatta yıllar sürebilir.

Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Anlaşmalı boşanma avukatı, eşlerin boşanma süreçlerini hukuki açıdan doğru ve sorunsuz bir şekilde ilerletmelerine yardımcı olan uzman bir hukuk profesyonelidir. Eşlerin boşanma konusundaki anlaşmalarını yazılı bir protokole dönüştürme, bu protokolün hukuki standartlara uygun olup olmadığını kontrol etme ve mahkemeye sunma görevini üstlenir. Özellikle Ankara en iyi boşanma avukatı arayışında olan bireyler için bu profesyonellerin rehberliği büyük önem taşır.

Ayrıca müvekkillerine boşanma süreci, haklar ve sorumluluklar hakkında bilgilendirme yaparak tüm süreç boyunca onlara rehberlik eder. Ankara kadın boşanma avukatı seçimi de özellikle kadın müvekkiller için farklı bir perspektif sunabilir. Duruşma sırasında eşleri temsil ederek mahkemede boşanma kararının alınmasını sağlar.

Avukatın bu süreçteki rehberliği, boşanma sürecinin daha hızlı, ekonomik ve hukuki sorunlardan arınmış bir şekilde tamamlanmasına olanak tanır. Özellikle hukuki işlemler ve terminoloji konusunda bilgisi olmayan bireyler için anlaşmalı boşanma avukatının desteği, olası hataların ve aksaklıkların önüne geçer. Bu süreçte anlaşmalı boşanma avukat ücreti de bireylerin en çok merak ettiği konulardan biridir ve avukatın uzmanlığına, deneyimine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Anlaşmalı boşanma hakkında daha detaylı bilgi almak için www.dhdanismanlik.com/anlasmali-bosanma-nedir/ sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır? Boşanma Süreci Nasıl İşler?

Anlaşmalı boşanma davası ve süreci, eşlerin hem boşanma kararında hem de boşanmanın getireceği sonuçlarda (mal paylaşımı, nafaka, çocukların velayeti vb.) ortak bir anlaşmaya vardığı bir süreçtir. Bu tür bir boşanmanın başlangıcı, her iki tarafın da boşanma konusundaki ortak kararını belgelemesiyle gerçekleşir.

Ortak kararın ardından, eşler arasında varılan tüm anlaşmalar yazılı bir boşanma protokolüne dökülür. Boşanma protokolü aşamasında sürecin doğru bir şekilde işleyebilmesi için alanında uzman bir avukat ile çalışması oldukça önemlidir. Hazırlanan anlaşmalı boşanma dilekçesi ile protokol, yetkili aile mahkemesine sunulur.

Mahkeme, eşleri bir duruşmaya çağırarak boşanma isteğini ve protokoldeki anlaşmaları teyit eder. Eğer mahkeme, her iki tarafın da bu anlaşmalara uygun hareket ettiğine kanaat getirirse boşanma kararını verir. Anlaşmalı boşanma süreci, genelde çekişmeli boşanma süreçlerine göre daha hızlıdır. Ayrıca maliyet açısından da daha avantajlıdır. Ancak bu süreçte de hukuki rehberlik ve danışmanlık almak karşılaşılabilecek olası sorunları önlemek adına kritik bir öneme sahiptir.

Ankara Boşanma Avukatı Sıkça Sorulan Sorular

Boşanma Avukatı Ne İş Yapar?

Boşanma avukatı, eşlerin boşanma sürecinde hukuki destek ve danışmanlık sağlar. Boşanma dilekçesinin hazırlanmasından, duruşma sürecine kadar olan tüm aşamalarda eşleri temsil eder.

Ankara’da Boşanma Avukatı Nasıl Bulunur?

Ankara’da bir boşanma avukatı arayışı içindeyseniz, çeşitli yöntemleri deneyebilirsiniz. İlk adım olarak internet üzerinden “boşanma avukatı Ankara” araması yapabilirsiniz. Bu arama sonucunda birçok Ankara hukuk bürosu ve bağımsız avukatın iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Ayrıca arkadaşlarınızdan, ailenizden veya iş çevrenizden Ankara boşanma avukatı tavsiyesi alabilirsiniz. Tavsiye edilen avukatların deneyimlerini ve başarılarını değerlendirerek size en uygun olanı seçebilirsiniz. Ankara boşanma avukatı ücretlerinin; avukatın deneyimine, uzmanlık alanına ve davaya özgü durumlara göre değişkenlik gösterebileceğini unutmamalısınız.

Ankara boşanma avukatı kimdir? Özellikleri Nelerdir?

 • Ankara boşanma avukatı, Başkent Ankara’da boşanma hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlardır.
 • Ankara boşanma avukatı, evlilik birliğinin sona ermesi durumunda karşılaşılan hukuki sorunlarda danışmanlık sağlar.
 • Boşanma sürecinin başlangıcından sonuna kadar taraflara rehberlik eder ve yasal süreçleri yönetir
 • Boşanma süreci sırasında yaşanabilecek anlaşmazlıkları çözmek için Ankara boşanma avukatı, müzakere ve arabuluculuk süreçlerini yürütür.
 • Boşanma davaları sırasında, mal paylaşımı önemli bir rol oynar. Ankara boşanma avukatları, mal varlığının adil bir şekilde bölüşülmesini sağlar.
 • Ankara boşanma avukatı, nafaka taleplerini ve miktarını belirlemede yardımcı olur ve nafaka ödemelerinin adaletli bir şekilde yapılmasını sağlar.
 • Boşanma davaları genellikle duygusal olarak zorlayıcıdır. Boşanma avukatı müvekkillerine duygusal destek sağlar ve hukuki sürecin daha az stresli olmasına yardımcı olur.
 • Ankara boşanma avukatı, mahkeme öncesi ve mahkeme sonrası işlemlerde müvekkillerine rehberlik eder ve gereken belgeleri hazırlar.
 • Boşanma Avukatı, boşanma sürecinin her aşamasında taraflara destek sağlar ve hukuki haklarını korumak için gereken adımları atar. Boşanma davalarında profesyonel bir avukatın rehberliği, tarafların daha adil ve sorunsuz bir sonuca ulaşmalarına yardımcı olur.

Boşanma Avukatı Ücreti Ne Kadar?

Ankara boşanma avukatı seçerken, uzmanlığa, deneyime ve müvekkil odaklı hizmetlere odaklanmak önemlidir. Bu avukatlar, çiftlerin haklarını ve çocukların en iyi çıkarlarını koruma konusundaki kararlılıklarıyla bilinirler. Boşanma sürecinin her aşamasında müvekkillerine rehberlik ederler.

Boşanma avukatı ücreti, davaya özgü faktörlere, avukatın deneyimine, şehre ve davada karşılaşılabilecek karmaşıklıklara bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Avukatın talep ettiği ücreti öğrenmek için doğrudan avukatla iletişime geçmek en doğrusudur.

Avukatsız Anlaşmalı Boşanma Ücreti Ne Kadar?

Avukatsız anlaşmalı boşanma ücreti, devlet tarafından belirlenen harç ve dosya masraflarını kapsar. Detaylı bilgi için bulunduğunuz şehrin baro bürosu ile iletişime geçebilirsiniz.

E Devlet Üzerinden Boşanma Davası Açılır Mı?

E-devlet üzerinden doğrudan boşanma davası açma işlemi yapılamaz. Boşanma davası özelinde, e-devlet üzerinden dava durumunuzu takip edebilir, ilgili mahkemeden alınan kararları görüntüleyebilir ve bazı resmi belgeleri sorgulayabilirsiniz.

Avukatsız Anlaşmalı Boşanma Nasıl Olur? Anlaşmalı Boşanmada Avukat Gerekli Mi?

Avukatsız anlaşmalı boşanma, eşlerin kendi aralarında tüm boşanma koşullarında anlaşarak ve avukata başvurmadan gerçekleştirdiği bir süreçtir. Eşler, mal paylaşımı, nafaka ve çocukların velayeti gibi konularda bir protokol oluşturup mahkemeye sunar. Mahkeme, eşlerin anlaşmasını onaylarsa boşanma gerçekleşir.  Anlaşmalı boşanmada avukat zorunlu değildir ancak hukuki süreçlerin doğru işlemesi için avukat desteği önerilir.

Sonuç olarak, Ankara boşanma avukatı, boşanma sürecinin her aşamasında müvekkillerine rehberlik eder, haklarını korur ve adil bir çözüm bulmalarına yardımcı olur. Bu profesyonel avukatlar, müvekkillerinin en iyi çıkarlarını gözetir ve boşanma sürecinin daha az sıkıntılı olmasını sağlarlar. Ankara Boşanma Avukatları, aile hukuku konularında uzmanlık sunar ve müvekkillerinin yaşamlarını yeniden düzene koymalarına yardımcı olurlar.

Ankara Boşanma Avukatı sadece Ankara hukuk bürosu olarak değil, aynı zamanda Türkiye’nin her ilinde müvekkillerimize hukuki yardım ve temsil hizmetleri vermekteyiz.

Benzer Makale ve Sayfalar