Dönmez Ankara hukuk bürosu avukatları tarafından Adli sicil kaydı sildirme işlemi yapılır.

Kesinleşmiş mahkeme kararları kapsamında, kişilerin almış olduğu ceza ve güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgilerin kaydedildiği sistem, adli sicil olarak adlandırılır. Vatandaşların işlediği suçların devlet nezdinde tutulduğunu gösteren bu kayıtlar, halk arasında “Sabıka kaydı” olarak da bilinir. Bununla birlikte merak edilen bir diğer husus ise adli sicil kaydı sildirme sürecidir.

Adli sicil kaydının silinmesine ilişkin maddeler “Adli Sicil Kanunu” çerçevesinde açıkça belirtilmiş olup uygulamada oluşan tereddütler ise Yargıtay tarafından içtihatlar yoluyla giderilmiştir. Sabıka kaydının silinmesi halinde mağduriyetler oluşabileceği için hükümlülerin hukuki durumunu Ankara lokasyonunda olanlar için bir Ankara ceza avukatı ile mütalaa etmesi son derece mühimdir.

Geçmişle Vedalaşma: Ankara Adli Sicil Kaydı Sildirme Rehberi

Geçmişte işlenen hataların izlerini silmek ve geleceğe temiz bir sayfa ile başlamak, birçok insan için önemli bir hedeftir. Ankara’da adli sicil kaydı sildirme süreci, bu hedefe ulaşmak için gerekli adımları atmanıza yardımcı olur.

Adli sicil kaydı sildirme, bireyin topluma yeniden entegrasyonunu kolaylaştırır ve iş, eğitim gibi alanlarda karşılaşılabilecek engellerin önüne geçer, bireyin topluma yeniden kazandırılmasını kolaylaştırır ve iş ve eğitim gibi alanlarda karşılaşabileceği engelleri ortadan kaldırır.

Adli sicil kaydınızı sildirerek geçmişinizi geride bırakabilir ve geleceğe temiz bir sayfa açarak yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Ankara hukuk bürosu olarak uzman ve tecrübeli ekibimiz ile her zaman yanınızdayız.

Adli Sicil Nedir?

Adli sicil; kesinleşmiş ceza ve güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgilerin toplanması, sınıflandırılması, değerlendirilmesi, muhafaza edilmesi ve gerekli görüldüğü takdirde en hızlı şekilde ilgili birimlere aktarılması için geliştirilmiş bir adli sistemdir. Otomatik işleme tabi bir sistem olduğu için günümüzde vatandaşların sabıka kaydının kontrol edilmesini daha sistematik hale getirmiştir. Bununla birlikte bu kayıtlar, sadece ceza mahkemeleri tarafından verilen mahkumiyetlere ilişkindir. Trafik cezası ve idari para cezasına ilişkin bilgiler, bu kayıt arşivinde yer almaz.

Türkiye’de adli sicil sistemi, 5352 sayılı “Adli Sicil Kanunu” kapsamında düzenlenmiş olup Türk mahkemeleri veya yabancı ülke mahkemeleri tarafından kesinleşmiş mahkûmiyet kararlarını kayıt altında tutmaktadır. Bu bağlamda Türk hukukuna göre tanınan mahkûmiyet kararı esas alınır ve Türk vatandaşları ile birlikte Türkiye’de suç işlemiş olan yabancıların kayıtları da sisteme dahil edilir.

Türk vatandaşlarının ve Türkiye’de suç işlemiş yabancıların mahkûmiyet hükümleri Türk mahkemeleri tarafından verilmiş olsa da disiplin suçlarına ve sırf askerî suçlara ilişkin hüküm kararları, disiplin veya tazyik hapsine ilişkin kararlar, idari para cezasına ilişkin kararlar, bu sisteme kaydedilmez. Bir hükmün adli sicil kaydında yer alması için Türk Ceza Mahkemeleri tarafından karar çıkmış olması ve bu kararın hükmün açıklanmasının geri bırakılması kapsamında olmaması gerekir.

Adli Sicil Kaydı Nerede Tutulur?

Sabıka kaydı, Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğündeki Merkez Adli Sicilde tutulur. Bu kayıtlara işlenecek olan durumların, mahkeme kararıyla kesinleşmesi beklenir ve ceza henüz belirlenmemişse adli sicil kaydında görünmez. Bununla birlikte adli sicil kaydınızı E-devlet üzerinden görüntülemeniz mümkün hale gelmiştir.

Vatandaşlar şahsen kendi sabıka kaydını görüntüleyebildiği gibi bu kayıtları kimlerin doğrudan kimlerin Adalet Bakanlığı onayıyla sorgulayabileceği “Adli Sicil Yönetmenliği” kapsamında düzenlenmiştir. Buna göre; mahkeme, hakim, askerî hakim, Cumhuriyet başsavcılığı ve askerî savcılık, arşiv kayıtlarını doğrudan sorgulama hakkına sahiptir. Kolluk ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ise Adalet Bakanının onayı olması halinde sorgulama yapma yetkisi kazanır. Ancak bu belgenin bahsi geçen yetkili merciler tarafından görüntülenebilmesi için kişi hakkında soruşturma veya kovuşturma olması şartı esastır.

Dönmez Ankara hukuk bürosu avukatı tarafından dosyalar üzerinde adli sicil kaydı sildirme işlemi yapılır.

Adli Sicil Kaydı Nereden Alınır?

Adli sicil kaydı, günümüzde e devletten oldukça kolay bir şekilde alınabilir. Bu belgeye erişim sağlamak için izlemeniz gereken adımlar aşağıdaki gibidir:

 • Öncelikle E-devlete giriş yapmak için PTT kurumlarından şifre almış olmalı veya elektronik imzaya sahip olmalısınız.
 • T.C. kimlik numarası ve şifre girişiyle erişim sağlayacağınız panelde, arama butonuna gelerek “Adli sicil kaydı” yazabilirsiniz.
 • Bu pencerede karşınıza çıkan “Adli sicil kaydı sorgulama” opsiyonunu seçmeniz istenir.
 • Açılan ekranda yer alan bilgilendirme yazısını okumanız ve onay vermeniz halinde “Devam et” sekmesine tıklamalısınız.
 • Sorgulamaya esas; ad, soyad, baba adı, anne adı, doğum tarihi ve yeri bilgilerinizin yer aldığı paneli kontrol etmeli, herhangi bir değişiklik varsa “Bilgilerimi Yenile” opsiyonunu seçmelisiniz.
 • Bilgilerin hemen altında, sorgulama formunu hangi kuruma ibraz edeceğinizi seçmeli, belgenin neden verileceğine ilişkin beyanı belirtmeli ve açıkça firma adını yazmalısınız.
 • Seçeceğiniz kurum türleri; resmi, özel veya yabancı ülke (tercümeli) olacak şekilde üçe ayrılır. Kuruma göre belgenin neden verileceğine dair maddeler açılır pencerede görünecektir.
 • Kurum adını açıkça yazmanız ardından “Devam et” sekmesine tıklayarak ilgili dokümana ulaşmanız mümkündür.

Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü uyarınca merkez veri tabanındaki bilgilere E-devlet üzerinden erişim sağlamanın belirli şartları mevcuttur. Bu şartlar, sorgulama sayfasında açıkça belirtmiş olup aşağıdaki gibidir:

 • Vatandaşlar, 24 saat içerisinde en çok 4 kez belge oluşturma talebinde bulunabilir.
 • Oluşturulan belgenin çıktısını istediğiniz kadar almanız ve aynı özellikleri haiz kurumlar için kullanmanız mümkündür.
 • Belgenin ne için kullanılacağı bilgisi, kurumların taleplerine ilişkin bir doküman oluşturulması adına mühimdir. Bu nedenle yanlış veya eksik bilgi vermemeye dikkat etmelisiniz.
 • Oluşturulan doküman, belge üzerinde mevcut olan “Barkod Numarası” ve “T.C. Kimlik Numarası” ile paylaştığınız kurum, kuruluş veya kişiler nezdinde “Adli Sicil Doğrulama” hizmetiyle görüntülenebilir.
 • Tercüme edilmiş sorgulama sonuçlarına ulaşmak için kurum penceresinde “Yabancı Ülke” seçeneğini tercih etmeli ve E-devlet sisteminin sunmuş olduğu dil seçeneklerinden birini belirlemelisiniz.
 • Karşınıza çıkan kayıtta hatalı olduğunu düşündüğünüz bilgi olması halinde öncelikle mahalli adli sicil bürosuna müracaat etmeli, sonuç alamamanız halinde Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunmalısınız.

Bu şartlara dikkat ederek ve yukarıdaki adımları izleyerek farklı kurumlara ibraz edebileceğiniz dokümanların çıktısını alabilirsiniz. E-devlet panelinde açılan form için; gönder, indir ve yazdır seçenekleri mevcuttur. Böylece yapmak istediğiniz işlemi sadece resmî web sitesini kullanarak kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

Adli Sicil Kaydı Sildirme Şartları Nelerdir?

Adli sicil kaydı sildirme işlemine ilişkin hususlar, kanunlar kapsamında açıkça belirtilmiştir. Aynı zamanda uygulamada oluşabilecek tereddütler Yargıtay tarafından içtihatlarla giderilmiş ve günümüzde adli sicil kaydı sildirme şartları tüm detaylarıyla kamuoyuna sunulmuştur. Buna göre adli sicil kaydı sildirme şartları aşağıdaki gibidir:

 1. İnfazın tamamlanması halinde adli sicil kaydı kendiliğinden silinir ve arşiv kaydı altında tutulur. Örneğin, hapis cezası veya denetim süresinin son bulduğu tarih, infazın tamamlandığı süreçtir. Adli para cezası hükmü verilmişse cezanın ödendiği tarih, tazyik hapsine çevrilmişse cezaevinden çıkış gününden sonraki gün, sabıka kaydı arşive geçirilir.
 2. Ceza mahkumiyetini tamamıyla ortadan kaldıran şikâyetten vazgeçme veya etkin pişmanlıktan yararlanılması halinde adli sicil kaydı silinir.
 3. Genel af veya ceza zamanaşımının dolması, aynı zamanda kişinin ölümü de bu kaydın silindiği durumlar arasındadır.

Yukarıda yer alan hususlar, adli sicil kaydının tamamen silindiği anlamına gelmemektedir. Bu koşulların yerine getirilmesi halinde bilgiler silinir ancak bir arşiv kaydında tutulur. Arşiv kaydının silinmesi için gereken şartlar daha farklıdır.

Sabıka Kaydı Nedir?

Adli sicil kaydı, halk arasında yaygın olarak “Sabıka kaydı” olarak bilinir ve resmî niteliğe haiz bir evraktır. Bu kayıtlar, kişinin kesinleşmiş cezalarını ve güvenlik tedbirlerine yönelik kararları içerir. Adalet Bakanlığı tarafından kayıt altına alınan bu evraklarda, sadece Türk mahkemelerince alınmış kararlar değil, yabancı devletlerin yargı organlarında alınmış ceza ve mahkûmiyet kararlarına da değinilir.

Sabıka kaydı, birçok kamu kurum ve kuruluşu tarafından, çeşitli başvurularda talep edilen belgelerin başında gelir. Örneğin; memuriyet başvurusu, vize başvurusu, belirli meslekleri yapma yetkinliği için adli sicil kaydının temiz olması esastır. Bununla birlikte adli sicil kaydı silinmiş olsa dahi memuriyete başvuru veya yeniden geri dönme isteğinde, arşiv kaydına da bakılır. Bu nedenle memuriyet için sadece adli sicil kaydı sildirme yeterli değildir, aynı zamanda arşiv kaydı da silinmelidir. Bahsi geçen durumlarda kurum ve kuruluşlar, başvuru sahibinin adli sicil kaydına bakma hakkına sahiptir.

Adli sicil ya da sabıka kaydı, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce kayıt altına alınır ve ilgili makamların kullanabilmesi için muhafaza edilir. Gerekli görülmesi halinde ilgili birimlere hızlı bir şekilde aktarılması mümkündür.

Dönmez Ankara hukuk bürosu avukatı tarafından avukatın elinde ki damga ile Adli sicil kaydı sildirme işlemi yapılır.

Sabıka Kaydı Nasıl Silinir?

Adli sicil sabıka kaydı sildirme süreci suç türüne bağlı olarak çeşitli sürelere tabidir. Aşağıdaki hallerde sabıka kaydı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından silinerek arşiv kaydı altında tutulur:

 • Güvenlik tedbiri yahut cezanın infazının tamamlanmış olması
 • Etkin pişmanlık veya şikâyetten vazgeçme (ceza mahkumiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırması şartıyla)
 • Ceza zamanaşımı
 • Genel af ilanı
 • Ölüm

Sabıka kaydını sildirme şartları bunlar olsa da tamamen ortadan kaldıran haller değildir. Arşiv kayıtlarında tutulmaya devam edeceği için kamu kurum ve kuruluşları tarafından, ilgili kişinin hukuki geçmişi görüntülenebilir. Bu durum, devlet memuru olma, belirli sektörlerde işe girme, vize alma gibi süreçlerde, kişinin red almasına sebep olmaktadır. Arşiv kaydı altına alınan adli sicil dökümü, suçlara bağlı olarak farklı sürelerde silinir. Eğer yukarıdaki şartlardan herhangi birini sağladığınızı düşünüyorsanız izlemeniz gereken prosedürü yerine getirebilirsiniz.

Sabıka kaydının silinmesi için öncelikle Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından talep edilen uygulamada infaz süresinin tamamlanmasına ilişkin bilgi ve belgeleri ibraz etmeniz gerekir. Bu başvuruyu şahsen yapabileceğiniz gibi bir avukatla birlikte de yapabilirsiniz. Hapis veya para cezasının yerine getirildiğine dair belgeleri ilgili kuruma vermeniz halinde incelenir ve eğer otomatik olarak silinmemişse arşiv kaydına alınır.

Sabıka kaydı sildirmenin ilk aşaması, yukarıda belirtilen hallerin yerine getirilmesi halinde otomatik olarak arşive atılmasıdır. Bununla birlikte arşiv kaydının silinmesi için de birtakım şartlar belirlenmiştir. Bu bağlamda suç tipi ve cezanın çeşidi esas alınarak 5, 15 veyahut 30 yıllık süre zarfında arşiv kaydı silinebilir.

Adli Sicil Kaydında Hangi Bilgiler Bulunur?

Adli sicil kaydına işlenen bilgiler, temel olarak kesinleşmiş güvenlik tedbiri veya mahkûmiyet kararlarıdır. Kanunlar kapsamında açıkça belirtilen bilgiler şunlardır:

 • Hapis cezasına mahkûmiyet, hapis cezası verilen kişinin belirli bir süre sonra koşullu salıverilmesi ve tahliye kararı, adli sicil kaydına işlenir. Koşullu salıverilmede denetim süresinin uzatılması, bu kararın geri alınmasına dair veriler de kayıt altında tutulur.
 • İlgili kişinin mahkûm olduğu hapis cezasını tamamlaması halinde bu infazın tamamlandığına ilişkin bilgiler kayıt altına alınır.
 • Hapis cezası ertelenmişse cezanın ertelendiğine dair bilgi ile birlikte kişinin tabi tutulduğu denetim süresi sabıka kaydına işlenir. Denetim süresinin yükümlülüklere uygun ve iyi halli olarak geçirilmesi halinde cezanın infaz edilmiş sayılacağı bilgisine de yer verilir. Ertelenen hapis cezası denetim süresinin yükümlülüklerine uyulmadığı takdirde cezanın infaz kurumunda çektirilmesine karar verilmişse de bilgiler kayıt altında tutulur.
 • Adli para cezası hükmüne ilişkin bilgiler de adli sicil kaydında yer alır. Para cezası ödenmişse ödemek suretiyle infaz edildiği, ödenmemişse tazyik hapsi suretiyle kısmen veya tamamen infaz edildiği bilgisi, sabıka kaydında görünecektir.
 • Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara mahkûmiyet halinde verilen karara ilişkin bilgiler kayıt altında tutulur.
 • Belirli hakları kullanmaya yoksun bırakılmaya dair istisnai hal veya mahkûmiyet hükmüyle bağlantılı bir şekilde verilen; bir hak ve yetkinin kullanılmaması, belirli bir meslek veya sanatın icrasının yasaklanması, sürücü belgesinin geri alınmasına dair veriler, sabıka kaydında tutulur.
 • Yabancı bir mahkemede, Türk vatandaşı hakkında verilen ve kesinleşen mahkûmiyet kararının, Türk hukuku açısından doğurmuş olduğu hak yoksunluklarına ilişkin, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine mahkeme tarafından verilen karar, kayıt altında tutulur.
 • Ceza mahkumiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikâyetten vazgeçme ve etkin pişmanlık hususlarına dair verilen kararlar kayda alınır.
 • Adli sicil kaydında, ceza zamanaşımının dolduğunun tespitine ilişkin karara yer verilir.
 • Genel ve özel affa dair kanun; özel affa dair Cumhurbaşkanlığı kararı da kayıt altında tutulan bilgiler arasındadır.
 • Askerî Ceza Kanunu kapsamında verilmiş olan mahkûmiyet kararlarındaki ferî cezalar, vatandaşların adli sicil dökümlerinde görülen bilgilerdir.

Kişinin infazının tamamlanması halinde kayıt altına alınan bu bilgiler otomatik olarak silinir ve arşiv kaydına atılır. Eğer infaz tamamlanmış olsa dahi bu veriler hala adli sicil kaydında görünüyorsa vatandaşların adli sicil bürolarına müracaat ederek düzenleme talep etmesi mümkündür.

Sonuç alınmaması halinde ise Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunarak düzenleme talep edilebilir. Ancak bu veriler arşiv kaydına alındıktan sonra doğrudan silinmesi mümkün değildir. Suç tipine göre arşiv kaydının silinmesi için geçmesi gereken belirli bir süre vardır.

Dönmez Ankara hukuk bürosu avukatı tarafından tokmağın altında bulunan kağıtlar ile Adli sicil kaydı sildirme işlemi yapılır.

Adli Sicil Kaydına İşlenen Suçlar

Adli sicil kaydına işlenecek olan suçlar, 5237 sayılı TCK’ye göre düzenlenmiştir. Bu bağlamda işlenen suçlara ilişkin hapis cezası ve adli para cezası olmak üzere iki farklı yaptırım bulunur.

Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, hükümlünün hayatı boyunca devam eden, “Sıkı güvenlik” rejimi kapsamında çektirilen bir karardır. Bu kararın alınmasına neden olan suçlardan bir kısmı aşağıdaki gibidir:

 • Soykırım
 • Siyasal ve askeri casusluk
 • Anayasal düzene ve işleyişine karşı işlenen suçlar
 • Nitelikli kasten öldürme
 • Cinsel saldırı suçu sonucunda öldürme
 • İşkenceyle öldürme
 • Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma
 • Gizli tutulması gereken bilgileri açıklama

Yukarıda yer alan suçların yaptırımı ağırlaştırılmış müebbet hapsidir ve hükümlünün hayatı boyunca devam etmesine dair karar çıkar. Ancak cezaevinde belirli bir süreyi iyi halli geçiren mahkûm, koşullu salıverilme hakkından yararlanabilir. Bu suçların cezasına ilişkin kararlar ve koşullu salıverilme kararları, adli sicil kaydında yer alır.

Müebbet Hapis Cezası

Müebbet hapis cezasına mahkûm edilen kişiler, 24 yılını infaz kurumunda çektikten sonra koşullu salıverilme hakkından yararlanabilirler. Bununla birlikte müebbet hapis cezası da suçlunun ömrü boyunca devam eden kararlardan biridir. Adli sicil kaydına da işlenen bu cezaya sebep olan suçlar aşağıdaki gibidir:

 • Kasten öldürme
 • Askeri komutanlıkları gasp etme
 • Düşmanla iş birliği içerisinde olma
 • Devlet sırlarını çıkarı için kullanma
 • Savaş esnasında yalan haber yayma
 • Belgelerle, devletin güvenliğine ilişkinin işlenen suçlar
 • Devlet hizmetlerinde sadakatsizlik suçu

Aynı zamanda devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin eden kişi de müebbet hapis cezasıyla yargılanır ve işlemiş olduğu suç, adli sicil kaydında yer alır.

Süreli Hapis Cezası

Süreli hapis cezası, suçun tipine bağlı olarak ceza süresinin gün, ay veya yıl olarak belirlendiği hukuki yaptırımdır. Bir suçun süreli hapis cezasına tabi olup olmadığı TCK kapsamında açıkça belirtilmiş olup alt sınır ve üst sınır kapsamında maddeler düzenlenmiştir. Bu bağlamda süreli hapis cezası uzun süreli ve kısa süreli olmak üzere ikiye ayrılır.

Uzun süreli hapis cezaları 1 yıldan fazla, kısa süreli hapis cezaları ise 1 yıl ve daha az süreyi kapsayan cezalardır. Kişinin kısa veya uzun süreli hapis cezası almasına neden olan suçlar da adli sicil kaydında tutulan bilgiler arasındadır. Bu bağlamda adli sicil kaydına işlenecek olan suçlardan bir kısmı aşağıdaki gibidir:

 • Özel hayatın gizliliğine karşı işlenen suçlar
 • Cinsel suçlar
 • Uyuşturucu imal ve ticareti
 • Yaralama

Bu ve TCK kapsamında düzenlenen kısa süreli hapis cezasına tabi tutulan tüm suçlar, adli sicil kaydında görüntülenen bilgiler arasındadır. Şayet 1 yıl veya daha az süreli hapis cezası alınmışsa bu hüküm, adli para cezasına çevrilebilir. Yine suçun infazı, adli para cezasına çevrilmesi veya infazın tamamlanmasına dair tüm bilgilere, sabıka kaydında yer verilmektedir. Bu suçların hükmüne ilişkin alınan kararlar ve adli sicil kaydında tutulan bilgiler ise aşağıdaki gibidir:

Ceza Hükmüne Göre Adli Sicil Kaydına İşlenen Bilgiler

Adli sicil kaydına işlenecek olan suçlar, 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu 4. Madde çerçevesinde sıralanmıştır. Bu madde kapsamında, aşağıdaki veriler sabıka kaydında tutulur:

Hapis cezalarına ilişkin;

 • Hapis cezasına mahkûmiyet,
 • Cezanın infazının tamamlandığı,
 • Koşullu salıverme kararı,
 • Koşullu salıvermede denetim süresinin uzatıldığına ilişkin hususlar,
 • Koşullu salıverme kararının geri alınması bilgileri, adli sicil kaydında mevcut olan verilerdir.

Hapis cezası ertelendiği takdirde;

 • Denetimin zaman zarfı,
 • Denetim süresinin yükümlülüklere uygun veyahut iyi halli olarak geçirilmesi halinde cezanın infazının sayıldığına dair bilgi,
 • Ertelenen cezanın infaz kurumunda çektirilmesine dair karar verilmesi bilgisi de adli sicil kaydına işlenir.

Adli para cezası kararı alınması halinde;

 • Mahkûmiyet hükmü,
 • Para cezasına ilişkin ödenmek suretiyle infaz edildiği bilgisi,
 • Tazyik hapsinden sonra adli para cezasının kalanının ödenmesi şartıyla infaz edildiği verileri de kayıt altında tutulur.

Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırıma mahkûmiyet kararı alınması hususunda;

 • Adli para cezasına tabi tutulma veya güvenlik tedbiri uygulanması,
 • Güvenlik tedbirlerinin yerine getirilmemesi halinde hapis cezasının infazına dair verilen karar,
 • Hükmedilen güvenlik tedbirinin değiştirilmesine dair bilgiler, adli sicil kaydında yer alır.

Belirli hakları kullanmaktan mahkûm bırakılma;

 • Yoksun kalınan haklara (kasten işlenen bir suç olması şartıyla) cezanın ertelenmesi halinde getirilen istisnai karar,
 • Mahkûmiyet hükmü kapsamında verilen hak, yetki, sürücü belgesinin alınması kararları da adli sicil kaydında yer alan bilgiler içerisindedir.

Adli sicil kaydında tutulan bilgileri uyap vatandaş paneli veya E-devlet üzerinden görüntülemek mümkündür. Sabıka kaydına erişim sağlamak isteyen vatandaşlar, E-devlet sisteminde gerekli bilgileri girerek dokümanlara ulaşabilirler.

Avukat tarafından kalemin yazdığı kağıtlar ile Adli sicil kaydı sildirme işlemi yapılır.

Adli Sicile Kaydedilmeyecek Bilgiler

Adli sicil kaydı ve arşiv sistemine dahil edilmeyecek bilgiler aşağıdaki gibidir:

 • Disiplin suçları ve sırf askerî suçlara yönelik mahkûmiyet kararları
 • Disiplin ve tazyik hapsine ilişkin hükümler
 • İdari para cezasına yönelik hususlar

Disiplin suçları, doğrudan devlet memurlarını ilgilendiren hususlardır. Memurların yurt içinde veya yurt dışında, vazifesi esnasında yasaklanmış olan davranışları sergilemesi, ceza almasına neden olur. Bu bağlamda memurlar için verilen disiplin cezaları şu şekildedir:

 • Devlet memurluğundan çıkarılma
 • Kademe ilerlemesini durdurma
 • Kınama
 • Uyarma
 • Aylığın Kesilmesi

Bu cezalar; görev yerinde ahlaka aykırı davranış sergileme, amire saygısızlık, emirleri yerine getirmeme gibi suçlar için verilen hükümlerdir. Bu hükümlere dair bilgiler, adli sicil kaydına işlenmez.

Askeri suçlar; yoklama kaçağı, amire saygısızlık, bozuk ölçü kullanmak, isyan ve fesat gibi görev ve hizmetin ihlal edilmesi suretiyle işlenen suçlardır. Bu bağlamda Askeri Ceza Hukuku uygulanır. Asli cezalar, feri cezalar ve askeri kabahatler olmak üzere üçe ayrılır. Buna göre;

 • Asli Cezalar: Süreli hapis cezası, müebbet hapis cezası, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, adli para cezası,
 • Feri Cezalar: TSK’dan çıkarılma, rütbenin alınması, askeri öğrencilikten men edilme.
 • Askeri Kabahatler: Göz hapsi ve oda hapsidir.

Bu suç ve cezalara ilişkin bilgiler, adli sicil kaydında yer almayan veriler arasındadır.

İdari para cezaları ise herhangi bir yargı kararı olmaksızın haksızlığın giderilmesi ve kabahatlerin önlenmesi amacıyla idari kurumlar tarafından kesilen cezalardır. Bu cezalar aşağıdaki gibidir:

 • Maktu para cezaları
 • Nispi para cezaları

Kamu düzenini ihlal eden kabahatlere kesin cezalar, adli sicil kaydında yer almayan bilgiler arasındadır. Örneğin, kapalı alanda sigara içme, maske zorunluluğu olmasına rağmen maske takmama, sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi halinde yasak ihlali gibi kabahatler için verilen para cezaları, vatandaşların adli sicil kaydında görüntülenmeyen verilerdir.

Bu cezaların ödenmesine ilişkin kararlar, kabahat türlerine göre değişiklik gösterir. Aynı zamanda idari para cezalarının ödenmemesi halinde yaptırım uygulanması mümkündür. Ancak para cezasının ödenmemesine ilişkin uygulanan yaptırım da vatandaşların sabıka kaydında yer almaz.

Adli sicil kaydı, kişilerin hapis cezasına çarptırılmasına neden olan suçları kapsar. Bu bağlamda kayıt altında tutulacak kararlara ilişkin maddeler açıkça düzenlenmiş olup tüm vatandaşların sabıka kaydı dökümlerine ulaşmasına imkân tanınmıştır.

Sabıka kaydındaki bilgilerin hatalı olma ihtimali son derece düşük olsa da adli sicil bürolarına müracaat edilmesi halinde hataların düzeltilmesi için karar alınır.

Yukarıda yer alan suçlara tabi olunması halinde eğer bu suçlar adli sicil kaydında yer alıyorsa vatandaşlar, yerel adli sicil bürolarına müracaat etme hakkına sahiptir.

Bununla birlikte sabıka kaydına işlenecek suçların zamanaşımına uğraması veya infazının tamamlanması halinde bilgiler, arşive kaydına taşınmaktadır. Arşive taşınmaması durumunda da kişilerin gerekli kurumlara müracaat etmelerinin yolu açıktır.

Adli Sicil Kaydı Nasıl Sildirilir?

Adli sicil kaydı, kişilerin kesinleşmiş mahkumiyetleri ve hükmedilen para cezalarının, devlet tarafından kaydının tutulduğu bir sistemdir. Tüm yargı yollarının tükenmesi veya zamanında bir üst mahkemeye itiraz edilmemiş hükümlere dair tüm veriler, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından toplanır, muhafaza edilir ve gerekli görülmesi halinde ilgili kurumlara iletilir.

Bu sistemde yer alan bilgiler temel olarak iki aşamalıdır. İlk aşamada adli sicil kaydı tutulur ve hükmün bedeli ödenene dek burada kalır. Diğer aşamada ise bilgiler kayıttan silinir ancak arşive taşınır. Bu nedenle gerekli koşullar sağlanmadığı veya şartlar sağlanmasına rağmen silinmemesi halinde herhangi bir başvuru yapılmadığı sürece bilgiler, arşiv kayıtlarında mevcut olmaya devam edecektir.

Adli sicil kaydına işlenen bilgilerin hatalı olması veya hükmün infazının yerine getirilmesine rağmen bilgilerin arşive taşınmaması halinde kişiler, düzeltme talebinde bulunabilirler. Öncelikle talep oluşturmak için yerel adli sicil bürolarına müracaat edilmesi gerekse de mutlaka bir avukata danışmak ve hangi şartlarda Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne gidilmesi gerektiğini öğrenmek mühimdir.

Yaygın olarak “Sabıka kaydı sildirme” gibi bir kavram kullanılsa da aslında bilgilerin hatalı olması ya da hükmün infazının yerine getirilmesi halinde yapılan işlem, doğrudan silmek değil, arşive kaldırmaktır. Vatandaşlar, “Adli Sicil Silme ve Düzeltme” talebinde bulunarak bu hataların giderilmesini sağlayabilirler.

E-Devlet Üzerinden Adli Sicil Kaydı Silme ve Düzeltme Talebi

Adli sicil kaydı sildirme e devlet üzerinden yapılabilse de öncelikle kişilerin sabıka kaydını sorgulaması ve bilgilerin hatalı olduğundan emin olması gerekir. Daha sonra izlenmesi gereken adımlar aşağıdaki gibidir:

 • E-devlet sistemine erişim sağlamanız ardından arama butonuna gelerek “Adli Sicil Kaydı” yazabilirsiniz. Burada karşınıza çıkan “Adli Sicil Kaydı Silme ve Düzeltme” yazılı opsiyonu seçmelisiniz.
 • Açılan sayfada Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün veri tabanında mevcut olan kayıtların; düzeltilmesi, silinmesi veya arşive alınmasını talep etmeniz mümkündür.
 • Eğer son 1 yıl içerisinde böyle bir başvuruda bulunduysanız açılan ekranda kayıtları görüntülemeniz mümkündür. Yeni başvuru oluşturmak için sayfanın sağ üst köşesinde yer alan opsiyonu seçmeniz gerekir.
 • Açılan ekranda talebe ilişkin şartlar ve kurallar karşınıza çıkacaktır. Şartları kabul ederek “Devam” butonuna tıklayabilirsiniz.
 • Onay vermeniz halinde talebiniz ilgili kurumlara iletilmekte, 60 gün içerisinde tarafınıza e-posta veya SMS yoluyla bilgi verilmektedir.

Eğer adli sicil kaydı sildirme sayfasında herhangi bir kaydınız olmadığı yönünde bildirim alıyorsanız E-devlet üzerinden işlem yapmanız mümkün değildir.

Dosyaların ve laptop un olduğu yerde Adli sicil kaydı sildirme işlemi yapılır.

Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü Başvurusu

Sabıka kaydını sildirmek isteyen kişilerin E-devlet üzerinden ilgili kuruma müracaat etmesi mümkündür ancak bazı hallerde doğrudan kuruma başvuru yapılması gerekir. Aynı zamanda başvurusunu E-devlet üzerinden yapmak istemeyen kişiler dilerse sadece yerel adli sicil bürolarını ziyaret ederek verilerin arşive aktarılması talebinde bulunabilir.

Eğer yerel bürolarda yapılan başvurudan sonuç alınmazsa Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne dilekçe yazılması ve talep edilen belgelerin iletilmesi gerekir.

Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü web adresini ziyaret ederek dilekçe örneklerine ulaşmak ve gerekli belgeler hakkında bilgi sahibi olmak mümkündür. Dilekçe formuyla birlikte kuruma ibraz edilmesi gereken evraklar arasında; nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi fotokopisi, adli sicil kaydı örneği yer alır.

Başvuru sahibinin kaydı arşive taşınmışsa ve arşivden silinmesini talep edecekse adli sicil kaydı örneğine ulaşması zordur. Bu nedenle zorunlu tutulan evraklar arasında sayılmaz. Ancak hükmün infazının yerine getirildiğini gösteren evraklar, mutlaka ilgili kuruma ibraz edilmelidir. Aksi takdirde başvuru talebi değerlendirmeye alınmaz ve süreç daha çok uzayabilir.

Genel olarak vatandaşların şahsen müracaat edebileceği yollar bu şekildedir fakat mutlaka alanında uzman bir avukattan bilgi alınması gerekir. Sabıka kaydının silinmesine ilişkin hukuki maddeler, süreler ve hangi kuruma başvuru yapılması gerektiği yönünde güvenilir bilgilere ulaşmak oldukça zordur. Bu nedenle insanlar genellikle başvuru süreçlerini bir avukatla birlikte yürütmeyi tercih eder.

Adli Sicil Arşiv Kaydı Nedir?

Adli sicil arşiv kaydı; hükmün infazının tamamlanması halinde yerine getirilen cezanın kaydının tutulduğu bir sistemdir. Örneğin, hapis cezasının yerine getirilmesi, erteleme söz konusu ise erteleme süresinin dolması, para cezası verilmişse ödenmiş olması halinde, sabıka kaydında yer alan bilgiler, arşive aktarılır.

Arşiv kaydının dokümanları genel olarak kamu kurum ve kuruluşları tarafından incelenir. Kişinin tüm zamanlara dair cezaları ve bu cezaların infazının tamamlanmış olduğunu gösteren belgeler, bazı başvurularda önem arz etmektedir.

Arşiv kaydının kontrol edilmesine neden olan süreçler aşağıdaki gibidir:

 • Ehliyet alma
 • Silah ruhsatı alma
 • Kamu kurumlarına iş başvurusunda bulunma
 • Siyasi parti adaylığı
 • Kamu görevi niteliğinde çalışan özel sektörlere iş başvurusunda bulunma

Bu belgeler kişiler hakkında özel bilgiler içerdiği için kimlerin görebileceği Adli Sicil Kanunu kapsamında düzenlenmiş olup 10. maddede açıkça belirtilmiştir. Buna göre;

 • Sabıka kaydı bulunan kişinin kendisi,
 • Kişinin özel bir yetkiyle yetkilendirilmiş vekili,
 • Hâkim ve savcı (soruşturma veya kovuşturma kapsamında olmak kaydıyla),
 • Yetkisi olan seçim kurulları,
 • Gerekli görüldüğü takdirde kamu kurum ve kuruluşları, bu belgeleri görme hakkına sahiptir.

Yukarıda yer alan kişi ve kurumlar dışında arşiv kayıtlarının görüntülenmesi mümkün değildir. Bu nedenle bir kişinin işlemiş olduğu suça dair; verilen ceza, tarihi, hangi mahkeme tarafından ceza verildiği, uygulanan kanun maddeleri, cezanın kesinleşme tarihi, infaza ilişkin indirimler veya ağırlaştırıcı hükümler, belirli istisnalar dışında gizli tutulur. Arşive kaydedilen bilgilere erişim sağlamak isteyenler, E-devlet sistemi üzerinden bu belgeleri görüntüleyebilir.

Adli sicil arşiv kaydını görüntülemek için E-devlet sistemine giriş yaparak “Adli Sicil Kaydı Sorgulama” ekranına erişim sağlayabilirsiniz. Açılan sayfada, belgenin hangi kuruma, hangi sebeple ibraz edileceğine dair bilgileri doğru bir şekilde girmeniz önemlidir. Arşiv kaydı ekranına ulaştıktan sonra belgeyi gönderebilir veya çıktısını alabilirsiniz.

İş başvurularında adli sicil arşiv kaydının talep edilmesi sadece bazı kurumlara tanınan bir haktır. Kamu kurum ve kuruluşları veya kamu görevi niteliğinde çalışan özel sektörler dışında diğer işletmelerin, sizlerden arşiv kaydı talep etme hakkı yoktur. Böyle bir taleple karşılaşmanız halinde mutlaka bir avukata danışmalı, belgenin çıktısını doğrudan karşı tarafa vermemelisiniz. Kişisel ve özel bilgiler içeren bu dokümanlar, hâkim ve savcılar tarafından dahi belirli durumlarda görüntülenebilir.

Adli sicil kaydının silinmesiyle arşive kaydının silinmesi, genel olarak aynı eylem gibi düşünülür ancak birbirinden son derece farklıdır. Aslında sabıka kaydınız, hükmün infazının yerine getirilmesi halinde arşive atılır ve burada muhafaza edilmeye devam eder.

Arşiv kaydını sildirmek isteyen vatandaşların, farklı bir başvuru yolu izlemesi gerektiği gibi suç tipine göre değişen süreler söz konusudur. Arşiv kaydı sildirme için başvurular, günümüzde E-devlet sistemi üzerinden yapılabilse de mutlaka alanında uzman bir avukattan bilgi alınmalıdır.

Hangi suçun hangi zaman zarfında silinebileceğine dair bilgi sahibi olduktan sonra müracaatı da yine bir avukatla birlikte yapmanız daha makuldür. Hükmün infazı yerine getirilmiş ve buna dair bilgiler sabıka kaydında silinmiş olsa da bazı kişiler, arşiv kayıtlarının da temizlenmesini ister. Bu bağlamda vatandaşlara arşiv kayıtlarını da sildirmek için başvuru yolu açılmıştır. Ancak doğrudan temizlenmesi mümkün olmadığı için belirli süreleri doldurmuş olmak gerekir.

Arşiv dosyalarının olduğu yerde Adli sicil kaydı sildirme işlemi yapılır.

Arşiv Kaydı Ne Zaman Silinir?

Arşiv kaydı sildirme süreci, suç tipine göre değişiklik gösterir ve Adli Sicil Kanunu madde 12’de yer alan durumlara göre belirli sürelere tabidir. Bu bağlamda suç tipleri ve arşiv kaydının silinme süresine ilişkin maddeler aşağıdaki gibidir:

Anayasanın 76. Maddesi kapsamında Türk Ceza Kanunu dışındaki kanunlarda hak yoksunluğuna neden olan mahkûmiyet kayıtlarının arşive alınma koşullarının yerine getirilmesi halinde bu tarihten itibaren;

 • Yasaklanan hakların geri verilmesi kararı alındığı takdirde bu sürenin üzerinden 15 yıl geçmesi,
 • Yasaklanan hakların geri verilmesi kararı alınmasına bağlı kalmadan ve böyle bir koşul aranmadan 30 yıl geçmesi,
 • Diğer mahkumiyetler çerçevesinde kaydın arşive alınma şartlarının sağlanmış olduğu tarihten itibaren 15 yıl geçmesi halinde arşiv kayıtları silinmektedir.

Burada dikkat edilmesi gereken temel husus, TCK dışında farklı kanunlarda hak yoksunluğuna neden olan mahkumiyetlerin esas alınıyor olmasıdır. 15 ve 30 yıllık süre ayrımları ise memnu hakların iadesi kavramına ilişkindir.

Memnu (yasaklanmış) hak iadesi kararı alınması halinde hükmün infazının üzerinden 15 yıl geçmesi, kaydın silinmesi için gerekli koşulları sağlayacaktır. Ancak memnu hakların iadesi kararı verilmezse arşiv kaydı 30 yıl sonra silinebilir.

Arşiv kaydının silinmesine ilişkin maddeler belirli durumlarda teknik bilgi gerektirdiği için bu bilgilere bağlı kalmadan, bir avukatla iletişime geçmek son derece mühimdir. Aynı zamanda adli sicil arşiv kaydı sildirme başvuruları da şahsen yapılabilse de alanında uzman bir avukattan destek almak, sürecin lehinize sonuçlanması açısından oldukça önemlidir.

Uyuşturucu Adli Sicil Kaydı Silinme Süresi

Uyuşturucu madde kullanma, bulundurma, imal veya ticaretini yapma suçundan ceza alınması halinde bu veriler, adli sicil kaydına işlenir. Bu kişilerin hükmün infazını yerine getirmiş olsa dahi bazı haklardan mahrum kalması söz konusudur.

Örneğin, sürücü belgesi alabilmek için sabıka kaydının olmaması gerekir. Bu nedenle uyuşturucu kullanma, taşıma veya ticaretini yapma suçundan hüküm giyenler, kayıtları nasıl sildirebileceğini merak etmektedir. Adli sicil kaydının silinmesi için hükmün infazının yerine getirilmesi yeterli olacaktır fakat bu veriler, arşivde muhafaza edilmeye devam eder.

Buna bağlı olarak cezanın arşiv kaydından da silinmesi için memnu hakların iadesi kararı alınmış olmalı ve üzerinden 15 sene geçmelidir. Yani, memnu hakların iadesi kararı verilmezse ve infazın üzerinden 15 yıl geçmezse arşiv kayıtlarının temizlenmesi hukuken mümkün değildir.

Kasten Yaralama Adli Sicil Kaydının Silinme Süresi

Kasten yaralama suçunun basit hali için verilecek olan hapis cezası, TCK’de bir yıldan üç yıla kadar olacak şekilde düzenlenmiş olup adli sicil kaydına işlemektedir. Bu bağlamda merak edilen hususlardan bir diğeri, yaralama suçundan hüküm giyen kişilerin sabıka kaydının ne zaman temizleneceğidir.

Uyuşturucu suçlarında olduğu gibi kasten yaralama suçunda da hükmün infazının yerine getirilmesi halinde kayıtlar silinir ve arşive kaldırılır. Arşivde muhafaza edilmeye devam edilen verilerin silinmesi içinse birtakım şartların sağlanmış olması gerekir. Bu şartlar;

 • Mahkûmun hükmün cezasını infaz etmesi,
 • Kişi hakkında memnu hakların iadesi kararı verilmiş olması,
 • Bu bilgilerin arşive atılması ardından 15 sene geçmesi olarak sıralanabilir.

Eğer yasaklanan hakların (memnu hakların) iadesi kararı verilmemişse arşivin temizlenmesi için geçmesi gereken süre 30 yıldır.

Memnu Hakların İadesi Talebi İçin Örnek Dilekçe

Yüz Kızartıcı Suçlar Adli Sicil Kaydı Silinme Süresi

Yüz kızartıcı suçların işlenmesi milletvekili ve devlet memuru olmaya engel teşkil eder. Bu nedenle arşivden silinip silinmediğini ve ne kadar sürede silinebileceği merak edilen hususlardan bir diğeridir. Sabıkaya işlenen yüz kızartıcı suçlar şunlardır:

 • Hırsızlık
 • Devlet sırlarını ifşa etme
 • Kitleleri terör eylemine teşvik etme
 • Kaçakçılık
 • İhaleye fesat karıştırma
 • Hileli iflas suçu
 • Terör eylemine karışma
 • Dolandırıcılık
 • Rüşvet
 • Zimmet
 • İnancın kötüye kullanılması
 • Anayasal düzene karşı gelme
 • Sahtecilik

Bu suçları işleyen kişiye ceza verilmesi ve bu cezanın yerine getirilmesi halinde adli sicil kaydı otomatik olarak arşive aktarılır. Arşivde muhafaza edilmesinin önüne geçmek için başvuruda bulunmak mümkündür. Ancak bu suçların sabıkadan silinmesi için belirli şartların yerine gelmesi ve süresinin dolması gerekir.

Suç için cezanın infaz edilme tarihi kapsamında, eğer kişiye hak iadesi yapılmışsa geçmesi gereken süre 15 yıl olarak belirlenmiştir. Hak iadesi yapılmaması halinde bilgilerin arşive aktarıldığı tarihten itibaren 30 yıllık bir sürenin geçmesi beklenmelidir. Suçlu hayatta olduğu sürece veya işlediği suç artık TCK kapsamında suç sayılmadığı sürece, bu sürelerden önce kayıtlardan silinmesi mümkün değildir.

Arşiv dosyalarının olduğu yerde Adli sicil kaydı sildirme işlemi yapılır.

Cinsel Suçlar Adli Sicil Kaydı Silinme Süresi

Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, Türk Ceza Kanunu Kişilere Karşı Suçlar kısmının altıncı bölümü kapsamında ele alınmış, 102. ve 105. maddelerde düzenlenmiştir. Buna göre cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar aşağıdaki gibidir:

 • Basit cinsel saldırı
 • Sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırıda bulunma
 • Nitelikli cinsel saldırıda bulunma

Cinsel istismar halinde verilen ceza, suçun niteliklerine göre değişmekte olup en basit haliyle beş yıldan on yıla kadar hapis cezasıdır. Fail hakkında şikâyette bulunulması, şikâyetten vazgeçme gibi bir durum olmaksızın hapis cezasına çarptırılması halinde bu veriler, adli sicil kaydında tutulur.

Adli sicil kaydı sildirme içinse öncelikle ceza hükmün infazının yerine getirilmiş olması yani hapis cezasının bitmesi gerekir. İnfaz tamamlandığında sicil kaydı otomatik olarak silinecektir ve veriler, arşivde muhafaza edilmeye devam edecektir.

Arşiv kaydının silinmesi içinse izlenen süreçte öncelikle kişiye hak iadesi yapılıp yapılmadığına bakılır. Eğer hak iadesi yapılmışsa ve arşive taşınmasının üzerinden toplam 15 yıl geçmişse, kaydın silinmesi mümkündür. Bununla birlikte hak iadesi yapılmaması halinde beklenmesi gereken süre, verinin arşive alınması ardından toplam 30 yıldır. Bu bağlamda kaydın silinmesi için başvuruda bulunurken gerekli koşulların sağlanmasına dikkat edilmeli, mutlaka alanında uzman bir avukattan danışmanlık alınmalıdır.

Adli Sicil Kaydı Sildirme Nasıl Yapılır?

Adli sicil kaydı sildirme için esas alınan farklı koşullar ve durumlar vardır. Öncelikle bu kayıtlar aşağıdaki durumlarda silinebilir:

 • Ceza hükmünün infazının tamamlanmış olması
 • Şikâyetten vazgeçilmesi
 • Etkin pişmanlıktan yararlanılması
 • Suçun zamanaşımına uğraması
 • Genel af çıkması
 • Failin ölmesi

Yukarıdaki koşullardan herhangi birinin yerine gelmesi halinde adli sicil kaydı, 30 günden az bir zaman zarfında silinir ancak arşivde muhafaza edilmeye devam eder. Eğer yukarıdaki şartları sağlamanız halinde sabıka kaydınızda görmeye devam ediyorsanız silinmesi için başvuruda bulunmanız mümkündür. Bununla birlikte silinen ancak arşivde muhafaza edilen verilerin de silinmesi için müracaat etme yolu açıktır.

1. E-Devlet Üzerinden Adli Sicil Kaydı Sildirme

E-devlet sistemi üzerinden vatandaşlar, sabıka kaydını görüntüleyebilir, silinmesi veya düzeltilmesi için başvuruda bulunabilir. Bunun için yapılması gereken öncelikle E-devlet sistemine erişim sağlayabileceğiniz şifre veya elektronik imzaya sahip olmaktır.

T.C. kimlik numarası ve şifrenizle giriş yapmanız ardından arama opsiyonuna gelerek “Adli Sicil Kaydı” yazabilirsiniz. Burada karşınıza 3 farklı seçenek çıkar ve sizin “Silme ve Düzeltme Talebi” olan sayfayı açmanız gerekir.

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki adli sicil kaydınıza işlenen bilgiler, arşive taşınması veya arşivden temizlenmesi için sağlanması gereken koşullar yerine getirilmediği sürece kaldırılmaz. Bu nedenle müracaat etmeden önce gerekli koşulları sağladığınızdan emin olmalısınız ancak yine de başvuruda bulunabilirsiniz.

Karşınıza çıkan dokümanda gerekli bilgileri doldurmanız ve koşulları kabul etmeniz halinde talebiniz, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne iletilir; başvurunuzu ilettiğiniz tarihten itibaren 60 gün içerisinde, SMS veya e-posta yoluyla bilgi alabilirsiniz. Eğer gerekli koşullar sağlanmışsa tarafınıza “e-devlet adli sicil kaydı sildirme tamamlandı” ibaresini içeren bir bildirim gelecektir.

2. Adli Sicil Bürolarına Müracaat Etme

Günümüzde birçok işlem online olarak tamamlansa da sabıka kaydı dökümlerine ulaşamayan veya düzeltilmesi için E-devlet üzerinden talepte bulunamayan kişiler, yaşadıkları bölgede yer alan adli sicil bürolarına müracaat edebilirler.

Bu kuruma yapılacak olan başvurularda hükmün infazının tamamlandığına dair belgelerin, nüfus cüzdanı fotokopisinin ve varsa adli sicil kaydı belgesinin bulunması gerekir. Bilgilerin arşive taşınması için gerekli koşullar sağlanmışsa büro tarafından sistemdeki bilgilerin düzeltilmesi mümkündür. Arşiv kaydının silinmesi içinse suç tipine bağlı olarak beklenmesi gereken süreler vardır.

3. Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü Başvurusu

Sabıka kaydının; silinmesi, düzenlenmesi veya arşive taşınması için asıl müracaat edilmesi gereken yetkili kurum, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüdür. Bu kuruma müracaat ederken; adli sicil kaydı sildirme yerine getirme fişi, nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi fotokopisinin ve varsa adli sicil kaydı belgesinin hazır olması şartı söz konusudur.

Gerekli evrakların hazırlanması halinde kuruma adli sicil kaydı sildirme dilekçesi verilmelidir ancak bu noktada kayıt sildirme ve arşiv kaydı sildirme arasındaki farkın bilinmesi oldukça mühimdir.

Eğer hakkınızdaki cezanın tamamlanması halinde veriler arşive taşınmışsa mutlaka arşiv kaydı sildirme dilekçesi hazırlamanız gerekir. Bu noktada alanında uzman bir avukata danışmanız ve dilekçe yazma sürecini avukatınıza devretmeniz daha makuldür.

Yerine Getirme Fişinin Hazırlanması Talebi İçin Örnek Dilekçe

Adli Sicil Kaydı Sildirme Dilekçesi Örneği 2024

Adli sicil kaydı sildirme dilekçesi örneğine, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün resmî web sitesi üzerinden erişim sağlamanız mümkündür. İlgili sayfayı ziyaret ettiğinizde “Adli sicil / arşiv kaydının silinmesi dilekçe örneği” ibaresi karşınıza çıkacaktır. “İndir” opsiyonuna tıklamanız halinde doldurmanız gereken dokümanı görüntüleyebilirsiniz.

Adli sicil kaydı sildirme hakkında Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne yazılması gereken dilekçe örneği

Adli Sicil Arşiv Kaydı Sildirme Dilekçesi Örneği 2024

Adli sicil kaydı sildirme dilekçesiyle arşiv kaydı sildirme dilekçesi aynı sayfa üzerinden görüntülenebilir ve indirilebilir. Bu form üzerinde tarafınızdan istenen bilgiler aşağıdaki gibidir:

 • Tarih bölümünün altında; ad, soyad ve ıslak imza
 • Kimlik bilgileri altında; T.C. kimlik numarası, ad, soyad bilgileri ve anneyle babanın adı, doğum tarihi ve yeri
 • İletişim bölümünde; telefon numarası ve adres

Bu bilgilerin doğru bir şekilde doldurulmasıyla birlikte talep edilen diğer evrakların da hazırlanması gerekir.

Adli Sicil Kaydı Sildirme Formu

Adli sicil kaydı sildirme formuna erişim sağlamak için E-devlet, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü resmî web adresi ve fiziksel kurumları ziyaret edebilirsiniz. E-devlet üzerinde işlemler otomatik bir şekilde yapılır ve herhangi bir kuruma şahsen gidilmesi gerekmez. UYAP adli sicil kaydı silme için de yine aynı şekilde online başvuruda bulunabilirsiniz.

Arşiv dosyalarının olduğu yerde Adli sicil kaydı sildirme işlemi yapılır.

Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü

Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü; adli sicil kayıtlarının mevzuata uygun bir şekilde toplanması, tutulması, muhafaza edilmesi ve gerekli görülmesi halinde ilgili kurumlara iletilmesinden sorumlu bir devlet kurumudur. Sabıka kaydını sildirme, düzenleme veya arşive kaldırılması için Adli Sicil ve istatistik genel müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekir. Günümüzde resmî web sitesi üzerinden dilekçe indirmek ve E-devlet sistemi üzerinden kuruma müracaat etmek mümkün hale gelmiştir.

Adli Sicil Kaydı Sildirme Avukat Hizmetlerimiz

Dönmez Hukuk bürosu olarak adli sicil kaydı sildirme Ankara müracaatlarıyla bizzat ilgilenmekte ve süreçle ilgili vatandaşlarımıza danışmanlık hizmetleri vermekteyiz. Sabıka kaydının sorgulanması, düzeltilmesi, silinmesi veya arşive taşınması alanında yeterli donanıma sahip olan ekibimiz, süreci profesyonel bir tutumla ele almaktadır.

Dönmez Hukuk Bürosu avukatlarımızla iletişime geçerek adli sicil kaydının silinme şartları, süresi ve merak ettiğiniz diğer detaylara dair danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Adli sicil kaydı sildirme iletişim numaralarımız üzerinden ekibimize ulaşmanız mümkündür.

İlgili kurumlara müracaat etmek için Ankara Hukuk Bürosu aramanıza ve hiçbir zahmete girmenize gerek kalmadan; dilekçe hazırlama, kurumlara gerekli belgeleri ibraz etme, arşiv kaydının silinmesi adına atılması gereken tüm adımlarda bizlerden danışmanlık hizmetleri alabilirsiniz.

Adli Sicil Kaydı Sildirme Hakkında Mahkeme Kararları

Adli sicil kaydı sildirme hakkında tereddütlerin giderilmesine ilişkin mahkeme kararlarına bakılması mümkündür. Bu bağlamda örnek teşkil eden mahkeme kararlarından bazıları aşağıdaki gibidir:

Kasten Öldürmeye Teşebbüs Suçu ve Arşiv Kaydı Silinmesi

Kasten öldürmeye teşebbüs suçuyla verilen toplam 3 yıl 1 ay ve 15 günlük hapis cezasının, süre itibariyle anayasanın 76. Maddesinde yer alması ve Adli Sicil Kanunu’nun 12. Maddesinde öngörülmüş olan sürenin geçmemesi sebepleriyle 5352 sayılı kanunun geçici 2. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince arşiv kaydından çıkarılması mümkün görülmemiştir. Buna göre yasaklanmış hakların geri alınması halinde 15 yıl, bu kararın alınmaması halinde 30 yıl zaman geçmesi suretiyle silinebilir. (Yargıtay 1. Ceza Dairesi – Karar No: 2014/ 3727)

Evrakta Sahtecilik Suçun ve Arşiv Kaydının Silinmesi

Resmi evrakta sahtecilik suçu sebebiyle 1 sene 8 ay ceza alan hükümlünün cezası infaz edildiği için adli sicil kaydının silinmesi mümkün hale gelmiştir. Fakat adli sicil ve arşiv bilgilerinin silinmesi, ceza süresi ve suç vasfı dolayısıyla 5352 Sayılı Sicil Kanunu’nun geçici 2. Maddesinin 2.fıkrasına kapsamında aynı kanunun 12. Maddesine göre işlem yapılması esastır. Bu bağlamda hükümlü, yasaklanmış hakları geri alması kararı kapsamında 15 yıl, bu karar olmaksızın 30 yıl içerisinde arşiv kaydını sildirmek için müracaat edebilir. (Yargıtay 11. Ceza Dairesi – Karar No: 2013 / 9374).

Arşivin olduğu yerde Adli sicil kaydı sildirme işlemi yapılır.

Adli Sicil Kaydı Konusunda Sık Sorulan Sorular

Adli Sicil Kaydı Sildirme Dilekçesi Nereye Gönderilir?

Adli sicil kaydı sildirme dilekçesi, Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne, talep edilen diğer evraklarla birlikte gönderilmelidir.

Adli Sicil Kaydı Sildirme Dilekçesi Nereye Verilir?

Adli sicil kaydı sildirme dilekçesi, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne verilmeli; dilekçeyle birlikte cezanın infazının tamamlandığına ilişkin belgeler, nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi fotokopisi de kuruma da ibraz edilmelidir.

E-Devlet Adli Sicil Kaydı Silme Ne Zaman Sonuçlanır?

E-devlet adli sicil kaydı sildirme başvurularının sonuçları 60 gün içerisinde tarafınıza SMS veya e-posta yoluyla gönderilmekte, bu zaman zarfında sonuç alınmaması halinde Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne müracaat edilebilmektedir.

Sabıka Kaydı Kaç Yılda Silinir?

Şikâyetten vazgeçme, genel af gibi durumlarda sabıka kaydı otomatik olarak silinir ancak cezanın kesinleşmesi halinde silinmesi için ancak cezanın infazının tamamlanması gerekir. Bu süre de suç tipine göre değişiklik göstermektedir.

Adli Sicil Kaydı Nasıl Alınır?

Sabıka kaydı olarak da bilinen adli sicil dokümanını almak için E-devlet sistemini kullanmak mümkün hale gelmiştir. E-devlet web sitesini ziyaret ederek arama opsiyonuna “Adli Sicil Kaydı” yazabilir ve ilgili ekrana erişim sağlayabilirsiniz.

Hagb Kararı Ne Demek?

HAGB; Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararının kısaltılmış halidir ve ancak bir soruşturma yahut kovuşturmayla bağlantılı şekilde mahkeme, hâkim, Cumhuriyet başsavcılığı, askeri savcılık, askeri hâkim tarafından istenmesi halinde adli sicil kaydına işlenir. Eğer bu kurum ve kişiler tarafından istenmemişse hagb kararlarının adli sicil kaydında yer alması mümkün değildir.

Arşiv Kaydı Nasıl Silinir?

Genel af, ölüm, şikâyetten vazgeçme, etkin pişmanlıktan yararlanma, işlenen suçun anayasada suç olmaktan çıkması halinde adli sicil kaydı silinir. Bu kayıtlar otomatik olarak silindiği için vatandaşların herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek yoktur fakat silinmesine ilişkin unsurların yerine gelmesi halinde kaldırılmaması durumunda başvuru yapılmalıdır.

Bu veriler silindikten sonra arşiv kayıtlarında muhafaza edilmeye devam eder ve arşiv kaydının silinmesi için suçun tipine, kişiye hak iadesi yapılıp yapılmamasına bakılır. Buna göre 5, 15 veya 30 yıl içerisinde arşiv kaydının silinmesi mümkündür.

Adli Sicil Kaydı Sildirmek İçin Gerekli Evraklar?

Adli sicil kaydı sildirme için hazırlanması gereken evraklar arasında; verilen cezanın tamamlandığına ilişkin belgeler, nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi fotokopisi, varsa adli sicil kaydı dökümü ve dilekçe yer alır.

Ankara Sicil Kaydı Sildirme Ücreti Nasıldır?

Adli sicil kaydı sildirme ücreti; verilerin arşivde olup olmaması, işlenen suçun tipi, kişiye hak iadesi yapılıp yapılmaması gibi hususlara göre değişiklik gösterir. Ekibimiz; sizler için pratik çözümler üretmekte, süreci lehinize çevirecek teknik detayları kapsamlı bir şekilde ele almakta ve profesyonel bir tutum sergilemektedir.

Bu noktada Ankara Sicil Kaydı Sildirme Avukatı arayışınız varsa Dönmez Hukuk Bürosu ile iletişime geçebilir, ücretler hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Benzer Makale ve Sayfalar