Ankara Adli Sicil Avukatı-Adli Sicil Kaydı Sildirmek

  18.10.2021
  108
  Ankara Adli Sicil Avukatı-Adli Sicil Kaydı Sildirmek

  Ankara Adli Sicil Avukatı

  Adli Sicil Kaydının Silinmesi

  • Cezanın veya güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması ile adli sicil kaydı silinir.
  • Ceza mahkumiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vaz geçme veya etkin pişmnalık halinde adli sicil kaydı silinir.
  • Ceza zamanaşımının dolması ile adli sicil kaydı silinir.
  • Genel af halinde adli sicil kaydı silinir.
  • İlgilinin ölümü üzerine adli sicil kaydı silinir.
  • Şartları oluştuğunda adli sicil kaydının kanunen silinmesi gerekir fakat mevcut durumda silinebilmesi için gerekli evrakları hazırlayıp Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne bir dilekçe ile başvuru yapılması gerekmektedir.
  • Uygulamada mağduriyetler yaşanabilmektedir. Bu yüzden bir avukat kanalıyla başvurunun yapılması tavsiye edilir.

  Arşiv Kaydının Silinmesi

  Ankara^da arşiv kaydının silinmesi nasıl yapılır?

  • Arşiv kaydı en az 5 yıl geçmesiyle silinir.
  • Ancak; Anayasanın 76.maddesinde sayılan ve bir hak yoksunluğuna neden olan mahkumiyetler bakımından arşiv kaydı -yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşuluyla- 15 yıl geçmesiyle silinir.
  • Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşulu aranmaksızın 30 yıl geçmesiyle silinir.
  • TCK dışındaki kanunlarda bir hak yoksunluğuna neden olan mahkumiyetler bakımından da durum böyledir.
  • Hükümlünün ölmesi durumunda arşiv kaydı silinir.
  • Fiilin suç olmaktan çıkması durumunda adli sicil ve arşiv kayıtları silinir.

  Memnu Hakların İadesi

  Ankara’da Memnu Hakların İadesi

  Memnu hakların iadesi için mahkemeye başvurularak memnu hakların iadesi kararı alınmalıdır. Memnu hakların iadesi için 3 şart bir arada gerçekleşmiş olmalıdır:

  • Birincisi; ceza infaz edilmiş olmalıdır.
  • İkincisi; infazdan sonra 3 yıllık bir süre geçmelidir.
  • Üçüncüsü; Cezanın infazı içerisinde ve infazdan sonraki 3 yıllık süre içinde hükümlünün yeni bir suç işlememesi ve yaşamını iyi halli sürdürdüğüne dair mahkemece oluşacak kanaat.

  Ceza infaz edilmeyip bazı hukuki nedenlerle (özel af, ceza zamanaşımının gerçekleşmesi) düşmüş olursa memnu hakların geri verilmesi yoluna gidilebilmesi için hükmün kesinleştiği tarihten itibaren 5 yıl geçmesi gerekir.

  Memnu (yasaklı) hakların geri verilmesi ile yoksun kalınan haklar elde edilir.  Bu hakların geri kazanılması geçmişe etkili değildir.

  Memnu hakların iadesi kararı kişinin adli sicil kaydına işlenir. Adli sicil kaydının silinmesi kararı ile de kayıtlardan çıkarılır.

  Sonuç Olarak;

  • Adli Sicil Kaydı infazın tamamlanması ile silinebilir.
  • Silindikten sonra buradaki bilgiler adli arşiv kaydına alınır.
  • Arşiv kaydı ise en erken 5 yıl içinde silinebilir.
  • Memnu hakların iadesi için ‘’Memnu hakların iadesi kararı’’ alınmalıdır.
  Whatsapp
  Dönmez Danışmanlık
  Dönmez Danışmanlık
  Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?